Benedykt XVI mianował biskupa tarnowskiego. Będzie nim Andrzej Jeż

Benedykt XVI mianował biskupa tarnowskiego. Będzie nim Andrzej Jeż

Dodano:   /  Zmieniono: 
Biskup Andrzej Jeż będzie kierował diecezją tarnowską; 12 maja biskupem tarnowskim mianował go Benedykt XVI. Wcześniej przez niemal trzy lata Andrzej Jeż był biskupem pomocniczym w tej diecezji - poinformowało biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski.

Nowo mianowany ordynariusz ma 49 lat. Jak czytamy w komunikacie Benedykt XVI mianował księdza Andrzeja Jeża - ówczesnego proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu -  biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej 20 października 2009 r. Miesiąc później przyjął on sakrę biskupią z rąk biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca. Uroczystość odbyła się wyjątkowo nie w katedrze, a w  Bazylice św. Małgorzaty. „Ad laudem Trinitatis et Deiparae" – Na chwałę Trójcy Świętej i Bogurodzicy – te słowa wybrał bp Andrzej Jeż jako dewizę w posłudze biskupiej.

Andrzej Jeż był dziesiątym biskupem pomocniczym w historii diecezji tarnowskiej. Jako biskup pomocniczy pełnił obowiązki wikariusza generalnego oraz moderatora kurii diecezjalnej w Tarnowie. Bp Jeż urodził się w Limanowej. Do seminarium duchownego w Tarnowie wstąpił po ukończeniu liceum. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk bp. Jerzego Ablewicza w czerwcu 1988 r. Pracował jako wikariusz w parafii Krościenko n. Dunajcem (1988-1991), a następnie w parafii Wierzchosławice (1991-1993).

W 1993 r. został skierowany na studia specjalistyczne w zakresie homiletyki na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Po uzyskaniu tytułu licencjata w roku 1996 został mianowany ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. W tym czasie rozpoczął również studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Obronił pracę doktorską z teologii dogmatycznej pt.: „Christus communicator. Próba zbudowania modelu chrystologicznego o teorię komunikacji interpersonalnej".

W sierpniu 2004 r., został mianowany proboszczem parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Tarnowie-Mościcach. Jednocześnie pełnił urząd dziekana dekanatu Tarnów-Zachód i był członkiem Rady ds. Formacji Duchowieństwa Diecezji Tarnowskiej. Biskup Tarnowski powierzył mu 29 lipca 2007 r. urząd proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu, a następnie urząd dziekana dekanatu Nowy Sącz – Centrum. Ponadto został mianowany kanonikiem gremialnym i prepozytem Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu. W roku 2008 został powołany do Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej.

Decyzją Benedykta XVI w 2009 r. został biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej, a trzy lata później – biskupem diecezjalnym w Tarnowie. W ramach Konferencji Episkopatu Polski bp Andrzej Jeż jest członkiem Komisji Charytatywnej. 12 maja 2012 r. w południe Nuncjusz Apostolski w Polsce poinformował, że Ojciec Święty Benedykt XVI mianował bp. Andrzeja Jeża biskupem tarnowskim.

ja, PAP

 0

Czytaj także