Radom: powstaje Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, znika Politechnika

Radom: powstaje Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, znika Politechnika

Dodano:   /  Zmieniono: 
Politechnika Radomska zmieniła nazwę na Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Politechnika Radomska zmieniła nazwę na Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Ustawę w tej sprawie podpisał prezydent Bronisław Komorowski. Uczelnia przygotowywała się zmiany nazwy od kilku lat.

Rzeczniczka Politechniki Radomskiej Aneta Mirosz powiedziała, że podpisanie ustawy przez prezydenta RP to ukoronowanie wieloletnich starań władz uczelni w dążeniu do tego, by Radom stał się ośrodkiem uniwersyteckim. Zmiana nazwy Politechniki Radomskiej na Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny oznacza – według rzeczniczki – podniesienie prestiżu uczelni, a także całego miasta Radom. Mirosz dodała, że nowy rok akademicki radomska uczelnia rozpocznie już pod nową nazwą.

Prezydent Bronisław Komorowski 17 sierpnia podpisał ustawę z dnia 27 lipca 2012 r. o nadaniu Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego nazwy Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Politechnika Radomska już od kilku lat przygotowywała się do takiej zmiany. W czerwcu ub. roku władze uczelni skierowały w tej sprawie wniosek do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zgodnie z przepisami Prawa o szkolnictwie wyższym, uczelnia może mieć w nazwie słowo „uniwersytet” uzupełnione przymiotnikiem określającym jej profil. Skorzystanie z takiej możliwości wymaga posiadania przez nią sześciu uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej czterech uprawnień w zakresie nauk objętych profilem uczelni. Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego spełnia te kryteria.

Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego obchodziła w ub. roku 60-lecie istnienia. Obecnie w ramach uczelni działa osiem wydziałów (m.in. ekonomiczny, mechaniczny, sztuki, transportu i elektrotechniki oraz filologiczno-pedagogiczny). Politechnika Radomska kształci ponad 8 tysięcy studentów.

jl, PAP
+
 0

Czytaj także