Mam receptę na kryzys

Mam receptę na kryzys

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Rozmowa z Maciejem Owczarkiem, prezesem Enea.
Enea dostarcza prąd na jednej trzeciej powierzchni Polski kilku milionom Polaków. To wyzwanie i ogromna odpowiedzialność. Czy czuje Pan na swoich barkach ten ciężar?
 Pracuję w specyficznej branży. Sprzedaję produkt, który konsumenci dostrzegają dopiero, gdy go zabraknie. Nie jest tajemnicą, że bloki węglowe w polskich elektrowniach i infrastruktura sieciowa są przestarzałe i wymagają dużych nakładów finansowych. Dołóżmy do tego wzrost zapotrzebowania na energię i wizja komunikatów o kolejnych stopniach zasilania staje się całkiem realna. Oczywiście, że czuję odpowiedzialność, stąd długofalowa strategia spółki i działania w kierunku pozyskiwania nowych mocy wytwórczych, dywersyfikacji źródeł wytwarzania energii i rozwoju oraz modernizacji infrastruktury.
Grupa Kapitałowa to ponad 10 tys. pracowników. Jak zarządza się tak ogromnym zespołem, co jest najważniejsze w komunikacji i budowaniu wspólnego sukcesu?
 Wspólny sukces nie zostanie wypracowany bez poczucia jednego celu, jakim jest wzrost wartości Grupy Kapitałowej. W tak dużej organizacji działamy w oparciu o projekty koordynowane centralnie, których celem jest reorganizacja wewnętrzna i restrukturyzacja, a w konsekwencji poprawa efektywności i wyników finansowych Grupy. W zespołach projektowych pracują osoby z różnych spółek, ich zaangażowanie wzmacnia identyfikację z Grupą i wspólnie wypracowanymi rozwiązaniami.
Więcej możesz przeczytać w 39/2012 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 1

Czytaj także