Tusk obiecuje starszym 60 mln zł

Tusk obiecuje starszym 60 mln zł

Donald Tusk (fot. PAP/Rafał Guz)
Najmłodsi i najstarsi nie mogą płacić kosztów kryzysu - oświadczył szef PO Donald Tusk, otwierając w Warszawie Międzypokoleniowe Dni Aktywności i targi Aktywni 50+. - W latach 2012-13 do organizacji działających na rzecz osób starszych trafi 60 mln zł - obiecał premier.

- Niezależnie do tego, jak trudne decyzje będzie trzeba dziś czy w przyszłości podejmować, ustaliliśmy, że nie dotkną one pokoleń najstarszych - choćby tak czułego punktu, jakim jest waloryzacja emerytur - powiedział Tusk. - To mogę zagwarantować, bo zdaję sobie sprawę, że w czasach kryzysu właśnie ci, którzy bywają bezbronni z racji wieku - najmłodsi i najstarsi - nie mogą płacić kosztów tego kryzysu. Te słowa tu powinny paść - stwierdził szef rządu otwierając trzydniowe spotkanie i targi współorganizowane przez resort pracy.

Tusk: rząd będzie szukał środków

- To solidarność międzypokoleniowa musi być gwarancją bezpiecznego i szczęśliwego życia ludzi, od narodzin do ostatnich naszych dni. Dlatego tak ważne jest, by ta międzypokoleniowość stała się nie tylko hasłem, ale także faktem - mówił premier. Zapewnił, że rząd będzie szukał środków, które umożliwią działanie na rzecz najstarszych pokoleń wolontariuszom, ludziom aktywnym, "szczególnie organizatorom uniwersytetów trzeciego wieku, ale też innym organizacjom pozarządowym". Podał, że na lata 2012-13 na wsparcie dla tych organizacji zostanie przeznaczone 60 mln zł.

- Niezależnie od dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej i finansowej mogę zadeklarować, że lata 2012-13 to dopiero początek współpracy i wsparcia finansowego dla wszystkich, którzy działają na rzecz międzypokoleniowej solidarności i wsparcia najstarszych pokoleń - oświadczył Tusk.

Minister pracy: konkurs został rozpisany

Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) obwieścił, że 60 mln zł, o których mówił premier, zostanie rozdzielonych w konkursie pomiędzy organizacje zajmujące się wsparciem osób starszych. Pierwsza część w 2012 r. - to pula 20 mln zł, a w 2013 r. - 40 mln zł. - Został rozpisany konkurs na projekty mające na celu wzrost aktywności osób starszych. Zgłaszać można różne projekty związane z edukacją osób starszych, solidarnością między- i wewnątrzpokoleniową, z partycypacją społeczną osób starszych - powiedział szef resortu pracy.

Projekty mogą mieć wartość od 20 do 200 tys. zł. Mogą się zgłaszać organizacje pozarządowe, można też tworzyć partnerstwa z samorządami. W ocenie Kosiniaka-Kamysza dobrym przykładem są uniwersytety trzeciego wieku - w Polsce jest ich ok. 400, w których działania jest zaangażowanych ok. 120 tys. osób.

"Wspierać wolontariat osób dojrzałych"

- Jest też wiele przedsięwzięć lokalnych, które bez zaangażowania osób starszych nie odbyłyby się. Ważną sprawa jest też wolontariat osób starszych - mamy wolontariat młodzieży, należy wspierać wolontariat osób dojrzałych - przekonywał Kosiniak-Kamysz.

Bartoszewski: nawet jeśli nie są sprawne fizycznie...

Władysław Bartoszewski, który jest honorowym ambasadorem Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej w Polsce, mówił do zebranych w hali Torwaru, że przykładami aktywności osób starszych jest ich zaangażowanie w działalność upamiętniającą historię, działania na rzecz potrzebujących czy edukacyjne dla młodszych.

- Osoby starsze w odczuciu społecznym to te, które weszły w wiek emerytalny. A w tym wieku można przecież pozostać czynnym przez kolejne 10, 20, czy 30 lat - podkreślał Bartoszewski. - Jeśli nawet nie są sprawne fizycznie, to zwykle umysłowo są w stanie dzielić się swoimi doświadczeniami, zamiłowaniami, wiedzą i pasją i przekazywać ją dalej. Ta forma zaangażowania podtrzymuje aktywność osób starszych i pozwala przekazywać wiedzę młodszym, dzielić się z innymi - mówił Władysław Bartoszewski.

Bartoszewski mówił, że doświadcza więzi międzypokoleniowej pracując w rządzie, bo premier i ministrowie są w tym wieku, że mogliby być jego dziećmi, a mimo to w kontaktach nie ma barier wynikających z wieku. Zachęcał do aktywności intelektualnej i fizycznej osób starszych. - Mój 57-letni dziś syn mówi czasem "Tata, dlaczego ty tak biegniesz", ja odpowiadam: "Synku, ty możesz jeszcze kroczyć, ja już muszę biec" - mówił Bartoszewski. - Obyśmy chcieli wszyscy biec ku lepszej przyszłości - dodał.

Trzy dni rozmów

Podczas trzydniowego spotkania w stolicy zostaną zaprezentowane praktyki dotyczące aktywności osób starszych, doświadczenia organizacji seniorskich, perspektywy aktywnego starzenia, omówiona ma zostać też polityka senioralna w Polsce. Konwencja została zorganizowana przez ministerstwo pracy we współpracy z innymi resortami, w związku z obchodami Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej oraz uruchomieniem w sierpniu 2012 r. Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, na lata 2012-13.

zew, PAP

Czytaj także

 1
  • eva   IP
    Polska DZIENNIE płaci 100 mln zł ODSETEK od DŁUGU PUBLICZNEGO. Widzicie teraz co NOCNA ZMIANA, a głównie PO (350 mld zł długu) zrobiła Polsce. 80 mln NA ROK to jest PIKUŚ.