Kim chce być Polka? Gospodynią domową

Kim chce być Polka? Gospodynią domową

Dodano:   /  Zmieniono: 3
Dla Polki ważniejsze jest to, by być dobrą gospodynią domową niż to, by wyglądać atrakcyjnie (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Dla 56 proc. kobiet najważniejszą rzeczą w życiu jest być dobrą gospodynią domową, żoną i matką, a dla 28 proc. – bycie atrakcyjną kobietą. 96 proc. czuje szczęście, jeśli ich życie rodzinne jest udane. Badanie „Polki same o sobie”, z którego pochodzą najnowsze dane dotyczące współczesnych Polek zostało zrealizowane wspólnie przez agencję Garden of Words i Dom Badawczy Maison.
- Przeprowadzone badanie pokazało, że współczesna Polka się zmienia, jest w okresie transformacji od tradycyjnej gospodyni domowej, nastawionej na dbanie o dom, dzieci i męża  - elementy takiego obrazu siebie są cały czas dla wielu Polek bardzo ważne - do Polki nowoczesnej, światowej, świadomej swojej wartości, potrzeb, która wie czego chce i dąży do tego w swoim życiu – analizuje wyniki badań prof. Dominika Maison, ekspert w zakresie badań potrzeb i zachowań konsumenckich, wykładowca uniwersytecki. Okazuje się bowiem, że o ile szczęście Polak czerpie z wypełniania ról tradycyjnych, o tyle większość ankietowanych prezentuje dość liberalną postawę w kwestiach obyczajowych.

93 proc. ankietowanych uważa, że kobieta powinna mieć prawo do stosowania środków antykoncepcyjnych. 88 proc. opowiada się za dostępem do in vitro. 56 proc. domaga się prawa do aborcji, a 50 proc. – prawa do eutanazji. 63 proc. nie widzi niczego złego w związkach partnerskich, a 41 proc. popiera małżeństwa homoseksualne.

Współczesne Polki wykazują znaczny liberalizm poglądów – 93% uważa, że ludzie powinni mieć prawo  do stosowania środków antykoncepcyjnych, 88% - jest za dostępem do in-vitro, 56% opowiada się  za możliwością wyboru odnośnie dokonania aborcji, a połowa respondentek – eutanazji. Sporym przyzwoleniem cieszą się także związki homoseksualne – prawo do bycia w podobnych relacjach partnerskich akceptuje 63% Polek, nieco mniejszym poparciem cieszą się małżeństwa homoseksualne – 41% badanych jest za. Polki są natomiast przeciwne adopcji dzieci przez pary tej samej płci – 61% spośród ankietowanych nie popiera tego typu praktyk.

Ze swoimi poglądami co druga Polka nie znajduje w parlamencie partii odpowiadającej jej preferencjom. 19 proc. respondentek popiera PO, 14 proc. – PiS, 5 proc. – SLD a 4 proc. – Ruch Palikota. Jednocześnie 92 proc. jest dumnych z bycia Polkami.

arb
+
 3

Czytaj także