Lewica chce walczyć o "społeczeństwo fair"

Lewica chce walczyć o "społeczeństwo fair"

Dodano:   /  Zmieniono: 1
fot. PAP
13 posłów Ruchu Palikota i 2 SLD zapisało się do parlamentarnego zespołu zrównoważonego rozwoju społecznego "Społeczeństwo fair", który w środę rozpoczął działalność. Na jego forum politycy RP i Sojuszu chcą ponad podziałami debatować o lewicowej wizji państwa.

Pierwsze posiedzenie zespołu, którego pomysłodawcą jest Piotr Ikonowicz, doradca ds. społecznych Janusza Palikota, rozpoczęło się od wyboru prezydium i przyjęcia deklaracji członkowskiej. Na szefową gremium wybrano jednogłośnie posłankę RP Annę Grodzką.

"Przedmiotem działania naszego zespołu ma być ewentualna zmiana polityki, alternatywa dla obecnej polityki, która stawiać będzie społeczeństwo w centrum uwagi" - powiedziała Grodzka.

Jak podkreśliła, że w pracach zespołu politycy zamierzają spojrzeć na Polskę w kontekście globalnych uwarunkowań cywilizacyjnych i wyzwań.

"W ramach poruszanej problematyki będziemy starali się zdiagnozować wyzwania współczesnej cywilizacji, wskazywać na problemy i nadzieje, jakie stwarza ten proces, dyskutować o szansach dla rozwoju społecznego i definiować zagrożenia, jakim należy stawiać czoła. Nie ominiemy problemów etycznych i problematyki wartości w kształtowaniu stosunków społecznych. Wszystkie te zagadnienia będziemy relatywizować do sytuacji Polski i wskazywać na możliwe zmiany. Niech staną się inspiracją do pozytywnych przemian" - mówiła Grodzka.

Posłanka wyraziła także nadzieję, że do zespołu dołączą politycy pozostałych klubów parlamentarnych. W pierwszym posiedzeniu wzięli udział także działacze i aktywiści m.in. WZZ "Sierpień 80", Zielonych 2004 i Krytyki Politycznej.

Członkowie zespołu w przyjętej deklaracji podkreślili, że dalszy stabilny rozwój Polski, Europy i cywilizacji wyrażający się godziwym poziomem życia obywateli i adekwatną do postępu cywilizacyjnego jakością życia, nie są możliwe bez zachowania równowagi w sferze społecznej i gospodarczej.

W ich ocenie państwo, ignorujące społeczeństwo i prowadzące politykę pogłębiającą różnice społeczne i poczucie niesprawiedliwości, działa przeciwko naturalnym potrzebom i oczekiwaniom każdego człowieka. Posłowie zaznaczyli także, że sukces społeczny i gospodarczy oraz poprawienie jakości życia nie są możliwie bez pielęgnowania przez demokratyczne państwo takich wartości jak: wolności osobiste, praworządność, równość szans, różnorodność i solidarność społeczna.

"Pragnąc działać ponad podziałami politycznymi, wspomagani przez ekspertów i zapraszanych gości, w nadziei wdrażania przedstawionych wyżej idei i wartości w praktykę, z myślą o zrównoważonym rozwoju społecznym, będziemy inspirować zmianę polityki, tworzyć dla Polski polityczną ofertę społeczeństwa fair" - czytamy w deklaracji przyjętej przez zespół.

W jego skład weszli dwaj posłowie SLD: Ryszard Kalisz i Cezary Olejniczak oraz 13 posłów RP m.in.: Anna Grodzka, Artur Dębski, Sławomir Kopyciński, Robert Biedroń, Roman Kotliński.

eb, pap
+
 1

Czytaj także