Kongres Kobiet chwali rząd za in vitro

Kongres Kobiet chwali rząd za in vitro

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Danuta Hubner - premier w gabinecie cieni Kongresu Kobiet (fot. Wprost) / Źródło: Wprost
Gabinet cieni Kongresu Kobiet pochwala plany rządu dotyczące częściowej refundacji z pieniędzy podatników zabiegów in vitro.
Szef rządu Donald Tusk zadeklarował, że procedura zapłodnienia in vitro będzie finansowana z programu zdrowotnego. Według tych zapowiedzi, dofinansownie in vitro miałoby być dostępne dla par, które udokumentują, iż przez rok bezskutecznie starały się o dziecko. Górną granicę wieku dla kobiet rząd ustalił na 40 lat.

"Członkinie Gabinetu Cieni z aprobatą przyjęły informację o planach Rządu dotyczących częściowej refundacji ze środków publicznych zabiegów in vitro" - oświadczyły członkinie gabinetu cieni Kongresu Kobiet.

Ich zdaniem, trwający niespełna 4 lata "impas legislacyjny" w sprawie prawnego uregulowania kwestii in vitro sprawił, że procedura ta - z uwagi na wysoki koszt zabiegów - nie jest dostępna dla osób mniej zamożnych.

"Zaproponowane rozwiązanie powinno chociaż częściowo rozwiązać ten problem, przyczyniając się tym samym do pełniejszej realizacji w praktyce prawa do ochrony zdrowia oraz zasady równego traktowania obywateli w dostępie do świadczeń medycznych, zagwarantowanych w art. 68 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej" - oświadczył gabinet cieni.

Zdaniem gabinetu cieni Kongresu Kobiet, "wykorzystanie w celu refundacji zabiegów in vitro programów zdrowotnych realizowanych przez Ministerstwo Zdrowia jest rozwiązaniem wysoce pragmatycznym".

zew
 1

Czytaj także