Gala przyznania Innowatorów WPROST 2013

Gala przyznania Innowatorów WPROST 2013

Dodano:   /  Zmieniono: 
Zapraszamy do obejrzenia wideorelacji z gali wręczenia nagród Innowatory WPROST 2013.
Ten rok jest dla nas szczególnie ważny, bo oprócz możliwości skorzystania z publikowanego dorobku  Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk pozyskaliśmy bardzo ważnego partnera merytorycznego – Narodowe Centrum Badan i Rozwoju. To dla nas dowód uznania i potwierdzenie, że przez trzy lata Innowatory WPROST zyskały prestiż i status wyróżnienia, którym się firmy chwalą i które ma konkretne przełożenie na osiąganie celów biznesowych – mówiła, otwierając galę Katarzyna Gintrowska, dyrektor generalna AWR WPROST, inicjatorka nagrody WPROST dla najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw. 

- Bez nowatorskich pomysłów żadna firma nie może marzyć ani o sukcesie rynkowym, ani tym bardziej o zyskach. Dlatego tak ważne jest połączenie nauki z biznesem. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pomaga naukowcom w sfinansowaniu badań oraz przedsiębiorcom we wprowadzeniu na rynek wynalazków  powstałych w polskich jednostkach naukowych - mówił podczas gali prof. Jerzy Kątcki, przewodniczący Rady NCBR. - Cieszy nas, że w tegorocznej edycji konkursu Innowatorzy WPROST wśród laureatów nominowanych do głównych wyróżnień znalazło się wielu naszych beneficjentów. To pokazuje, że nasze działania mają głęboki sens - dodał prof. Kątcki.
 
- To dla mnie zaszczyt, że WPROST zainteresował się prowadzonymi przez nas badaniami. To właśnie dzięki mediom można połączyć te dwa światy: nauki i biznesu, skąd wywodzą się innowacje. Innowacjami możemy pokonać wszystkie bariery, ale innowacyjność jest wtedy, kiedy jest na nią popyt. W Polsce na szczęście występuje on coraz częściej - mówił z kolei prof. Tadeusz Baczko, który w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN kieruje pracami nad "Listą 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw".

Innowatory WPROST są przyznawane od 2011 r. Lista nagrodzonych powstaje na bazie „Listy 500…” INE PAN. Na jej podstawie dział WPROST BIZNES dokonuje wyboru firm-liderów innowacji w kluczowych i najbardziej przyszłościowych sektorach gospodarki. Sektory te to farmacja, energetyka, przemysł, budownictwo, usługi dla biznesu, media i telekomunikacja, budownictwo. W tym roku po raz pierwszy przyznano również nagrody dla firm z sektora e-biznes. Wręczenie nagród jest jednocześnie ukoronowaniem cyklu dodatków poświęconych innowacjom ukazujących się w tygodniku WPROST i poświęconych różnym aspektom innowacji w przedsiębiorstwach i we współczesnej gospodarce.  

Innowatory WPROST 2013 otrzymały w poszczególnych kategoriach:

FARMACJA/MEDYCYNA - Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. i Celon Pharma S.A.

Polpharma Wykazuje ponadprzeciętną w skali kraju innowacyjność rynkową. Ponosi znaczne nakłady na innowacyjność. Jest w pierwszej piątce największych inwestorów w B+R w 2011 r. a intensywność w sprzedaży wyniosła 4,7%. Wykazuje się ponadprzeciętną aktywnością w skali kraju w sferze własności przemysłowej oraz pozyskiwania funduszy europejskich na projekty innowacyjne.

USŁUGI DLA BIZNESU - ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. i KGHM CUPRUM Sp. z o.o. - Centrum Badawczo-Rozwojowe

ASM Centrum Badań i Analiz Rynku.
Firmę charakteryzuje ponadprzeciętna innowacyjność procesowa i nakłady na innowacyjność w skali krajowej. Wyróżnia ją bardzo wysoka także na warunki międzynarodowe intensywność nakładów na B+R liczona do sprzedaży która wyniosła blisko 36% .w 2011 r.

KGHM CUPRUM Sp. z o.o. - Centrum Badawczo-Rozwojowe.
Firmę ta charakteryzuje ponadprzeciętna innowacyjność rynkowa czego wyrazem jest dynamika sprzedaży w 2011 r. w wysokości 149%. KGHM CUPRUM należy do czołówki inwestorów w B+R  i charakteryzowało się blisko 80% intensywnością tych nakładów w sprzedaży w 2011 r..

MEDIA/IT/TELEKOM
- Orange Polska i WASKO S.A.

Orange Polska
Ma ponadprzeciętne nakłady na innowacje w Polsce. Wyniosły one2,3 mld zł w 2011 r.  obejmując inwestycje w środki trwałe jak i w badania i rozwój. Uczestniczy w 5 projektach 7 programu UE. Współpracuje z 6  politechnikami w Polsce , Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Princeton University oraz z Polską Akademią Nauk i  Instytutem Łączności.

WASKO
Firma charakteryzuje się innowacyjnością rynkową, procesową oraz ponosi nakłady na badania i rozwój Wykazywała też ponadprzeciętną aktywność w pozyskiwaniu kontraktów  z funduszy europejskich na innowacje


FINANSE
- BONDSPOT S.A. i PKO Bank Polski S.A.

BondSpot S.A.
 Firmę wyróżnia innowacyjność procesowa i ponoszenie nakładów na innowacje. Uzyskała w 2011 r. wysoką dynamikę sprzedaży wynoszącą 135%.

PKO Bank Polski
PKO Bank Polski ponosi nakłady na innowacje w tym na badania i rozwój. Charakteryzuje się innowacyjnością rynkową. Dynamika sprzedaży w 2011 r w stosunku do roku ubiegłego wyniosła 111%.

PRZEMYSŁ
- Małkowski – Martech Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.

Małkowski-Martech
Przedsiębiorstwo należy do grupy małych i średnich. Firma wykazuje ponadprzeciętną w skali kraju innowacyjność rynkową i procesową. Zwracają uwagę: wysoka intensywność nakładów na B+R w stosunku do sprzedaży wynosząca 3,7%, posiadane patenty i kontrakty z funduszy europejskich na innowacje przy dynamice sprzedaży ponad 154%.

Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA.
Przedsiębiorstwo to wykazuje ponadprzeciętną innowacyjność rynkową-dynamika sprzedaży w 2011 r. na poziomie 182%. Firmę wyróżnia się też ponadprzeciętną innowacyjnością procesową. Ponosi znaczne nakłady na innowacyjność (inwestycje w  w B+R ponad 32 mln. zł intensywność w sprzedaży 1,8%). Jest aktywna w sferze własności przemysłowej oraz pozyskiwania kontraktów z funduszy europejskich na innowacyjność.

ENERGETYKA
– APATOR S.A. i ABB S.A.

APATOR
Wykazuje ponadprzeciętną w skali kraju innowacyjność rynkową. Ponosi nakłady na innowacyjność. Jest inwestorem w badania i rozwój (B+R) o wysokiej intensywności nakładów do sprzedaży w 2011 r. na poziomie 3,8%. Zwraca uwagę ponadprzeciętna w skali krajowej dynamika w sferze własności przemysłowej i uzyskanie 6 patentów w Urzędzie Patentowym RP w 2011 r. .

ABB
ABB wykazywała w 2011 r. w Polsce innowacyjność rynkową - dynamika sprzedaży ponad 115%. W sferze nakładów  na innowacyjność zwracają m.in. uwagę wydatki na B+R w Polsce o wartości ponad 47 mln zł i ich intensywność liczona do sprzedaży na poziomie 2,5%. Zwracają uwagę  patenty i posiadane kontrakty z funduszy europejskich na innowacje..

BUDOWNICTWO
– HEFAL SERWIS S.A. i SMAY Sp. z o.o.

Hefal Serwis
Wykazuje innowacyjność rynkową o czym świadczy m.in. dynamika sprzedaży w 2011 r wynosząca blisko 170% oraz ponadprzeciętną aktywność w pozyskiwaniu funduszy europejskich na innowacyjność.

SMAY
Firmę wyróżnia innowacyjność rynkową o czym świadczy dynamika sprzedaży 156% w 2011 r. Ponosi nakłady na innowacyjność oraz inwestuje w B+R. Wykazuje ponadprzeciętną w skali kraju ilość podpisanych kontraktów z funduszy europejskich na innowacyjność.

e-BIZNES
- eSKY.pl S.A. Comperia.pl S.A

eSKY.pl.
Wykazuje ponadprzeciętną innowacyjność rynkową o czym świadczy także dynamika sprzedaży 147%. Przedsiębiorstwo to wyróżnia też innowacyjność procesowa. Ponosi nakłady na innowacyjność oraz inwestuje w B+R w 2011 r. Firma jest aktywna w sferze własności przemysłowej oraz pozyskiwania funduszy europejskich na innowacyjność.

Comperia.pl S.A.
Przedsiębiorstwo wykazuje innowacyjność rynkową czego wyrazem w 2011 r. była dynamika sprzedaży 152%. Przedsiębiorstwo jest inwestorem w badania i rozwój.

Nagroda specjalna NCBR
- Vigo System S.A.

Patronat merytoryczny nad trzecią edycją gali i nagród Innowator WPROST objęło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Parterami gali są PKN Orlen, Grupa Azoty, Grupa Adamed, Polski Holding Obronny, PKP Cargo, KDPW, Kulczyk Investments. Galę wspierają również Alma, Clever Frame i Narvil Conference&Spa.
 0

Czytaj także