Duda zawetował trzy ustawy, w tym o lasach

Duda zawetował trzy ustawy, w tym o lasach

Dodano:   /  Zmieniono: 34
Andrzej Duda (fot. andrzejduda.pl)
Prezydent Andrzej Duda zawetował wczoraj trzy ustawy. Dotyczyły one mniejszości narodowych i etnicznych, ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz kwestii lasów.
W uzasadnieniu zawetowania przez Dudę ustawy zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, z powodu wątpliwości dotyczących wprowadzanej przez nią możliwości używania przed organami powiatu, obok języka urzędowego, jako języka pomocniczego, języka mniejszości. W opinii prezydenta, ustawa i jej uzasadnienie nie zawierały właściwego szacunkowego kosztu wprowadzenia zmiany, gdyż kwota 10 000 złotych rocznie dla jednostki samorządu lokalnego „budzi poważne wątpliwości”. Ustawa trafiła do ponownego rozpatrzenia przez Sejm.

Weto wobec ustawy ratyfikującej Poprawkę dauhańską do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych zostało uzasadnione brakiem odpowiedniej analizy przed przyjęciem aktu prawnego, który wpłynie na funkcjonowanie polskiej gospodarki oraz stworzy koszty społeczne. Ustawa ponownie trafi do Sejmu.

Z kolei weto wobec zmiany ustawy o lasach spowodowane było brakiem zawarcia w nowelizacji instrumentów, które zapewniłby skuteczną ochronę Lasów Państwowych. „Uchwalona ustawa zawiera rozwiązania wskazujące, iż ustawy zwykłe mogą wprowadzać możliwość zbywania lasów państwowych, co nie gwarantuje pełnej ochrony lasów przed zmianą ich statusu. Ponadto ustawa wprowadza przesłankę wskazującą na możliwość zbywania lasów dla realizacji celów publicznych w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, co oznacza wprowadzenie szerokiego katalogu okoliczności umożliwiających dokonywanie zbywania lasów państwowych. Wreszcie uchwalona ustawa przyjmuje niejednoznaczną regulację dotyczącą dostępu do lasów państwowych” – wskazano w uzasadnieniu.

Prezydent.pl
+
 34

Czytaj także