ORLEN Projekt produkuje energię odnawialną
Artykuł sponsorowany

ORLEN Projekt produkuje energię odnawialną

Stacja PKN ORLEN
Stacja PKN ORLEN Źródło:PKN ORLEN
ORLEN Projekt, spółka z Grupy ORLEN, inwestuje w nowoczesne i przyjazne środowisku technologie. Na budynku w Płocku zamontowano mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy blisko 50 kWp. To największa mikroinstalacja fotowoltaiczna w Grupie ORLEN.

Umożliwi ona ORLEN Projekt zmniejszenie do 25 proc. w skali roku opłat za zużycie energii elektrycznej oraz istotne ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

PKN ORLEN zgodnie ze swoją strategią zwiększa zaangażowanie w energetykę niskoemisyjną. Poprzez takie działania, jak budowa morskiej farmy wiatrowej Baltic Power na Bałtyku, konsekwentnie wpisuje się w trend zielonej energetyki. W przeszłości koncern zainwestował w niskoemisyjne źródła gazowe, rozwija również technologie produkcji wodoru, który może się stać paliwem przyszłości w transporcie. Zasilająca ORLEN Projekt instalacja fotowoltaiczna w Płocku wpisuje się w realizowany na wielu poziomach proces transformacji energetycznej.

‒ Przy projektowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznej analizowaliśmy rozwiązania techniczne pod kątem uzyskania jak najwyższej efektywności. Przy doborze typu paneli fotowoltaicznych oraz kąta ich nachylenia wzięto pod uwagę lokalizację i konstrukcję budynku, a także stopień nasłonecznienia. Umożliwiło to zoptymalizowanie kosztów inwestycji i osiągnięcie korzystnego efektu pod względem zwrotu poniesionych nakładów. Zadanie udało się zrealizować dzięki zaangażowaniu pracowników ORLEN Projekt, którzy zresztą byli jego pomysłodawcami – mówi Marcin Kasza, prezes zarządu ORLEN Projekt.

Instalacja fotowoltaiczna została zamontowana na budynku sąsiadującym z głównym budynkiem spółki ORLEN Projekt. Składa się z 175 paneli polikrystalicznych o mocy 285 W każdy, wyposażonych w optymalizery mocy, które pozwalają zwiększyć nawet do 25 proc. ilość wytworzonej energii elektrycznej w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub zacienienia. Tak zaprojektowana instalacja umożliwia wyprodukowanie w skali roku do 51 MWh energii elektrycznej, co pozwoliłoby na naładowanie blisko 1,3 tys. samochodów elektrycznych albo pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną dla 12 gospodarstw domowych w ciągu roku.

Wcześniej koncern w ramach programu pilotażowego zamontował panele fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 180 kWp, zbudowane z ogniw krzemowych mono- i polikrystalicznych, na dachach i wiatach jedenastu wybranych stacji paliw w Polsce.

Opracowała:
Źródło: PKN ORLEN