PERN: napęd dla gospodarki, ciągłość działania, ekologia i OZE

PERN: napęd dla gospodarki, ciągłość działania, ekologia i OZE

Baza paliw w Emilianowie
Baza paliw w Emilianowie Źródło: Materiały prasowe
Więcej możliwości magazynowania ropy i paliw w Polsce dzięki inwestycjom PERN – to najważniejsze osiągnięcia spółki w ubiegłym roku. Firma dając napęd polskiej gospodarce, coraz więcej uwagi przykłada także do ochrony środowiska. PERN jako strategiczna spółka skarbu państwa, tylko w 2021 roku odprowadziła do budżetu państwa i lokalnych samorządów kwotę 470 mln zł.

Skuteczna realizacja strategii dla Klientów i bezpieczeństwa państwa

W 2021 roku PERN – mimo konieczności działania w zaostrzonym reżimie sanitarnym – zakończył szereg inwestycji. Firma oddała do użytku Klientów 180 tys. m³ nowych pojemności na paliwa – 7 zbiorników w bazach: w Małaszewiczach, Emilianowie, Dębogórzu i Rejowcu. PERN rozpoczął także realizację kolejnego etapu rozbudowy pojemności na paliwa.

W 2021 roku ruszyła także budowa rurociągu Boronów – Trzebinia. W tym projekcie PERN prace są już zawansowane w około 50 proc.

PERN zakończył także realizację jednego z kluczowych projektów, który radykalnie wzmocnił bezpieczeństwo energetyczne Polski w obszarze ropy naftowej, czyli budowę II etapu Terminalu Naftowego w Gdańsku. Dzięki temu nad polskim morzem dysponujemy już niemal 2 mln m³ pojemności na ropę naftową.

Materiały prasowe

Digitalizacja dla Klientów

PERN wdrożył szereg rozwiązań, których celem jest przyspieszenie obsługi Klientów. Firma uruchamia dla swoich Klientów, właścicieli produktów przechowywanych w bazach paliw Spółki, nowy system do zarządzania zapasami – Portal Klienta. To już kolejne rozwiązanie, które ułatwia i przyspiesza procesy po stronie partnerów spółki. Koncepcja biznesowa projektu została przygotowana przez pracowników PERN.

Jednocześnie już blisko 1000 użytkowników korzysta z Portalu Przewoźnika, gdzie w trybie online można otrzymać informacje o liczbie transportów oczekujących lub odbierających paliwo w danym obiekcie, mieć dostęp do własnej bazy danych o kierowcach i pojazdach czy uzyskać informacje o aktualnie realizowanych transportach.

Od niedawna poprzez ten portal można umówić się na dogodną godzinę odbioru paliwa, co znacznie skraca procesy po stronie Klientów. W tej formule odbyło się już ponad 10 tys. transportów. Z takiej opcji można korzystać już w sześciu największych naszych bazach: Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej, Rejowcu, Emilianowie, Kawicach i Boronowie.

PERN złapał wiatr od morza

Baza paliw PERN w Dębogórzu, która jest kluczowym ogniwem łączącym polski rynek paliwowy ze światem, zanotowała w 2021 roku rekordowe przeładunki. Przeładowała ponad 2,3 miliona ton paliw dostarczonych transportem morskim. Taki wynik zdarzył się po raz pierwszy w historii. Rozwój wynika ze wzrostu zapotrzebowania na paliwa płynne w kraju i jest możliwy dzięki ambitnym inwestycjom realizowanym przez PERN.

Baza paliw w Dębogórzu

Inwestycje PERN w bazie paliw w Dębogórzu do 2024 roku tylko w infrastrukturę kolejową przekroczą 40 mln zł. Baza niedawno powiększyła się o dwa nowe zbiorniki o pojemności 32 tys. m³ każdy. Dzięki tej rozbudowie pojemość magazynowa bazy w Dębogórzu wzrosła do prawie 260 tys. m³. Obecnie realizowana jest budowa kolejnego zbiornika, który zostanie oddany do użytku jeszcze w tym roku. Jednocześnie trwa wybór wykonawcy kolejnych dwóch zbiorników.

PERN w bazie w Dębogórzu intensywnie rozwija i modernizuje także front załadunkowy cystern kolejowych oraz zwiększa możliwości operacyjne frontu poprzez rozbudowę bocznicy kolejowej. W efekcie baza w Dębogórzu uzyska możliwości zwiększenia liczby przeładunków cystern kolejowych prawie o połowę. Wzmocni to stabilność krajowego i międzynarodowego rynku logistyki produktów naftowych. Rozbudowa infrastruktury pozwoli również podnieść jakość świadczonych obecnie usług.

Bardzo dobre wyniki przeładunków zanotował także w 2021 roku Naftoport z Grupy PERN – prawie 18 mln ton ropy naftowej i paliw. To o ponad 6 proc więcej niż w rekordowym 2019 roku. Wtedy jednostka działała na maksymalnych obrotach z powodu kryzysu chlorkowego, który na 46 dni zatrzymał tłoczenie rurociągiem „Przyjaźń”. Dziś już prawie dwie trzecie dostaw surowca do polskich rafinerii odbywa się drogą morską, głównie z kierunków innych niż wschodni.

PERN bardzo dużą wagę przykłada do rozwoju infrastruktury zlokalizowanej nad Bałtykiem. Dzięki niej nasi Klienci mogą skutecznie dywersyfikować dostawy ropy naftowej tak aby otrzymywać najbardziej wydajne mieszanki i produkować najlepszej jakości paliwa oraz produkty petrochemiczne. W ciągu ostatnich dwóch lat radykalnie zwiększyliśmy potencjał magazynowy dedykowany ropie naftowej – właśnie na wybrzeżu. Zwiększyliśmy pojemność Bazy Gdańsk i zakończyliśmy II etap rozbudowy Terminalu Naftowego w Gdańsku, co zwiększyło nasz potencjał o prawie 600 tys. m³ – podkreśla Igor Wasilewski, prezes PERN.

W 2021 roku PERN obsłużył blisko 270 tankowców. Do Naftoportu mogą dziś zawijać jednostki o długości przekraczającej 300 i zanurzeniu 15 metrów. Do dyspozycji Klientów jest aż 5 stanowisk przeładunkowych.

Ekologia i OZE w centrum uwagi PERN

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, obniżenie śladu węglowego i realizacja kluczowych inwestycji o wartości ponad 1 mld zł – to z kolei najważniejsze wyzwania dla PERN w 2022 roku.

PERN jako firma działająca w obszarze paliw kopalnych przykłada coraz większą wagę do racjonalnego wykorzystania zasobów energetycznych, ale także wody czy plastiku. Firma chce również na większą skalę produkować własną energię elektryczną, by obniżyć koszty energii elektrycznej związane z tłoczeniem surowca i paliw poprzez rurociągi. Dlatego w perspektywie do 2024 roku PERN zainwestuje 130 mln zł w farmy fotowoltaiczne, które będą zlokalizowane na terenach baz.

Docelowo PERN zamierza produkować 10 proc. energii elektrycznej, którą wykorzystuje do tłoczeń surowca i paliw z fotowoltaiki, co powinno obniżyć bilans śladu węglowego spółki o 6 proc.

Materiały prasowe

W 2022 roku PERN przeznaczy prawie 40 mln zł w inwestycje poprawiające bezpieczeństwo ekologiczne i inwestycje w ochronę środowiska. Firma zmodernizuje instalacje odzysku par benzyn w czterech bazach, zmniejszając istotnie emisje węglowodorów do atmosfery, a w trzech kolejnych unowocześni oczyszczalnie ścieków.

PERN systematycznie rozwija także infrastrukturę w obszarze biopaliw. Firma modernizuje swoje bazy, by umożliwić Klientom realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego – NCW to obowiązek wynikający z ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych i jest jednym z kilku instrumentów realizacji celu osiągnięcia 14 proc. udziału energii odnawialnej w transporcie do 2030 roku.

Dzięki tym inwestycjom pojemności na biokomponenty w PERN zwiększą się o 4350 m³, czyli aż o dwie trzecie.

Wartość inwestycji PERN w 2022 roku jest wartością rekordową. Największa część przypada na Megainwestycje, które stanowią dwie trzecie całości wydatków. Chodzi m.in. o budowę kolejnych 7 zbiorników na paliwa i budowę rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia, który istotnie poprawi bezpieczeństwo zaopatrzenia południa Polski w paliwa.

Megainwestycje to nie jedyne działania rozwojowe podejmowane przez PERN. Firma unowocześni także swoje systemy automatyki, infrastrukturę kolejową, instalacje odzysku par benzyn i fronty – zarówno kolejowe, jak i autocysternowe.

Zapotrzebowanie na ropę naftową będzie się utrzymywało z uwagi na jej kluczową rolę w przemyśle petrochemicznym. Półprodukty pochodzące z przetwórstwa ropy naftowej spotykamy prawie na każdym kroku. Obecne są wokół nas w kosmetykach i lekach, barwnikach, nawozach czy tworzywach sztucznych.

PERN w drodze do energetyki przyszłości

PERN przygotowuje się na wyzwania w energetyce dając napęd polskiej gospodarce, która potrzebuje ewolucyjnych zmian by zachować konkurencyjność. Jednak już dziś Spółka coraz większy nacisk na ochronę środowiska by ograniczyć swój ślad węglowy.

 0

Czytaj także