Nowoczesna złożyła projekt ws. ubezpieczeń społecznych dla pracujących studentów

Nowoczesna złożyła projekt ws. ubezpieczeń społecznych dla pracujących studentów

Uczelnia, studenci
Uczelnia, studenci / Źródło: Fotolia / Photographee.eu
Nowoczesna złożyła w piątek w Sejmie projekt ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który przewiduje, że pracujący absolwenci studiów I stopnia nie będą zobowiązani do odprowadzanie składek emerytalno-rentowych, zdrowotnych, na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

– Jest to projekt ustawy, którego celem jest likwidacja absurdu. Dzisiaj absolwent studiów licencjackich po zakończeniu tych studiów, przed rozpoczęciem studiów magisterskich wpada w trzymiesięczny okres, kiedy koszty jego pracy wzrastają o 1/5. To jest luka i właśnie tym projektem ustawy o studenckim ZUSie Nowoczesna pragnie tę lukę zamknąć – podkreślił na konferencji prasowej w Sejmie poseł Mirosław Suchoń.

Jego zdaniem dzięki projektowi ustawy studenci będą mieli stabilne warunki pracy. – Nie będzie dochodziło do obniżenia wynagrodzeń, nie będzie dochodziło do zwolnień. Z drugiej strony równe traktowanie tych, którzy są w trakcie studiów licencjackich, a także tych, którzy są przed rozpoczęciem studiów magisterskich, spowoduje proste zasady dla przedsiębiorców – dodał poseł Nowoczesnej.

– Mamy nadzieję, że ten projekt likwidujący myślę, że dla wszystkich oczywisty absurd, zostanie przez marszałka Sejmu w miarę szybko skierowany pod obrady, a wysoka izba go przyjmie, bo to jest projekt niepolityczny, jest to projekt merytoryczny – podkreślił Suchoń.

Posłanka Elżbieta Stępień dodała, że propozycja Nowoczesnej "to atut" dla studenta i pracodawcy. – Po pierwsze dla studenta dlatego, że nie zmierza się z ryzykiem utraty pracy, oraz z ryzykiem obniżenia wynagrodzenia. Dla pracodawcy to przede wszystkim to, że nie podnoszą mu się w tym okresie trzymiesięcznym koszty zatrudnienia pracownika – wskazała Stępień. W jej ocenie projekt ustawy odrzuci funkcjonujący obecnie absurdalny zapis, który powoduje pewnego rodzaju chaos".

Według uzasadnienia, celem ustawy jest rozwianie wątpliwości nt. sytuacji absolwentów studiów I stopnia przed rozpoczęciem studiów II stopnia zatrudnionych na umowę cywilnoprawną w zakresie obowiązku ubezpieczeniowego(odprowadzanie składek emerytalno-rentowych, zdrowotnych, na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych).

„Ustawa ma też na celu zmniejszenia klina podatkowo-składkowego przy umowach cywilnoprawnych zawieranych z absolwentami studiów I stopnia bezpośrednio po zakończeniu studiów i zrównanie ich w prawach ze studentami studiów jednolitych po ukończeniu III roku studiów” – czytamy.

Czytaj także

 1
  • PO ,Nowoczesna ,PSL ,SLD to kolaboranci i antyPOlskie mafie po następnych wyborach już ich nie bedzie w rządzie nie benda donosić na nasz kraj niemcą ,kiedyś za współprace z wrogiem wieszano na przydrożnym drzewie ku przestrodze