„100 na 100”, Lotto przyzna stypendia 100 studentom

„100 na 100”, Lotto przyzna stypendia 100 studentom

Od dziś do 11.11. trwa nabór wniosków
Od dziś do 11.11. trwa nabór wniosków 
Fundacja Lotto, z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ogłosiła program stypendialny „100 na 100” im. Haliny Konopackiej i Ignacego Matuszewskiego. Wyróżniający się studenci mogą dostać 1250 zł miesięcznie przez rok (do grudnia 2019 roku). Program ma honorowy patronat premiera.

Stypendia będą nagrodą i wsparciem finansowym dla tych młodych ludzi, którzy mogą być wzorem do naśladowania dla rówieśników, wyróżniają się aktywną postawą społeczną, osiągnięciami w nauce oraz nie pozostają obojętni na otaczającą ich rzeczywistość. Właśnie tacy byli patroni programu – Halina Konopacka oraz Ignacy Matuszewski, którzy zapisali się złotymi zgłoskami w historii Polski.

O stypendia mogą się ubiegać pełnoletni studenci, którzy zaliczyli I rok studiów pierwszego stopnia lub I rok jednolitych studiów magisterskich i:

  • są obywatelami Polski mieszkającymi w naszym kraju lub są obywatelami innego państwa, ale posiadają Kartę Polaka;
  • są czynnymi studentami uczelni wyższej II roku lub wyżej i mają nie więcej niż 26 lat;
  • mają dobre wyniki w nauce (średnia minimum 4,0);
  • realizują swoje zainteresowania w różnych obszarach;
  • działają na rzecz wzmocnienia postaw patriotycznych, społeczeństwa obywatelskiego oraz środowiska lokalnego;
  • nie pobierają stypendiów od firm z kapitałem prywatnym.

Stypendyści Fundacji LOTTO będą mogli przeznaczyć uzyskane środki na pogłębianie swoich zainteresowań – np. na kursy, zakup niezbędnego dla dalszego rozwoju sprzętu (oprogramowanie, komputery, instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy itp.), opłaty rekrutacyjne, zakup podręczników itp.

Szczegółowe informacje o programie „100 na 100”, w tym o kryteriach oceny wniosku stypendialnego, a także sam formularz są dostępne na stronie www.fundacjalotto.pl/100stypendiow/.