Są już wyniki egzaminu ósmoklasisty. Gdzie i jak je sprawdzić?

Są już wyniki egzaminu ósmoklasisty. Gdzie i jak je sprawdzić?

Egzamin
Egzamin / Źródło: Fotolia / Chinnapong
W piątek 31 lipca Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie mogą odebrać w szkole specjalne zaświadczenie z wynikami swojego egzaminu. Mogą je także sprawdzić w internecie. Gdzie i jak to zrobić?

Każdy uczeń na koniec szkoły podstawowej musi przystąpić do egzaminu ósmoklasisty. Egzaminu nie da się nie zdać, ale jego wynik jest brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.W tym roku egzaminy zostały przeprowadzone w czerwcu i lipcu.

Każdy uczeń może w swojej szkole odebrać zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Dodatkowo, w tym roku na wniosek rodzica skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany przez dyrektora szkoły podstawowej na przykład za pomocą poczty elektronicznej.

Od godziny 10 w piątek 31 lipca wyniki egzaminów można też sprawdzić w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU. Tam należy się zalogować jako login podajac numer PESEL, a jako hasło unikatowy ciąg cyfr, który każdy uczeń otrzymał w szkole.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty. Co dalej?

Do 10 lipca absolwenci szkół podstawowych mieli czas na składanie wniosków o przyjęcie do wybranych przez siebie szkół ponadpodstawowych. Od dziś, tj. 31 lipca do 4 sierpnia wniosek należy uzupełnić o zaświadczenie o wynikach egzaminu. Zaświadczenie można złożyć w formie elektronicznej. Do 4 sierpnia uczniowie maja też czas na ewentualną zmianę wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół lub profilu klasy.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r. W tym roku, ze względu na trwający stan epidemiczny oprócz tradycyjnej formy wywieszenia list na budynku szkoły, listy będą mogły być opublikowane w internecie.

Następnie, od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia przedkładając oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu.

Czytaj także:
Broniarz o wytycznych ws. powrotu uczniów do szkół: Mało poważne podejście. Atmosfera chaosu i bałaganu

Źródło: WPROST.pl

Czytaj także

 0