Quiz jak matura z języka polskiego. Sprawdź się!

Quiz jak matura z języka polskiego. Sprawdź się!

Matura, zdjęcie ilustracyjne
Matura, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Shutterstock / vmaskova44
We wtorek 4 maja około 270 tys. maturzystów przystępuje do egzaminu z języka polskiego. A my zapraszamy, byście podzielili ich los! Sprawdźcie, co pamiętacie z liceum, rozwiązując nasz quiz z pytaniami z poprzednich lat.

QUIZ:
Quiz jak matura z języka polskiego. Sprawdź się!

Z danych Centralnej Komisji Edukacyjnej wynika, że do egzaminów przystąpi w tym roku około 271 tys. tegorocznych maturzystów i około 209 tys. osób, które nie zdały w poprzednich latach bądź chcą poprawić swój wynik. Po roku szkolnym spędzonym na nauce zdalnej, uczniowie ostatnich klas liceów i techników przystępują do egzaminu w zmienionej formie.

Matura 2021 – zmiany

Zrezygnowano z części ustnej dla wszystkich. Ci, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną, przystąpią do matur ustnych w dniach 19-21 maja. W tym roku przeprowadzone zostaną tylko 842 egzaminy ustne, z czego większość (758) będą to matury z języka angielskiego.

Drugą kluczową różnicą w porównaniu do poprzednich lat, jest brak obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent może jednak przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie sześciu przedmiotów dodatkowych.

Z czego trzeba zdawać maturę?

W obowiązkowej części pisemnej maturzyści muszą przystąpić do egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej będą musieli dodatkowo podejść do egzaminu z danego języka.

Harmonogram matur 2021 można znaleźć we „Wprost”.

Czytaj też:
QUIZ. Rezurekcja czy insurekcja? Oto inne słowa, które można pomylić

Źródło: WPROST.pl
+
 0

Czytaj także