Quiz jak matura z języka polskiego. Sprawdź się!

4 maja ruszają matury. Na pierwszy ogień język polski. W naszym quizie zebraliśmy pytania z poprzednich egzaminów, byście mogli sprawdzić swoją wiedzę. Ile pamiętacie z polskiego?
Twój wynik:

1 / 10 Podaj autora i tytuł utworu, z którego pochodzi zacytowany powyżej fragment.

„Wnet Gerwazy (to on był) przez tłum się przecisnął
Na środek izby, wkoło Scyzorykiem błysnął,
Potem, w dół chyląc ostrze na znak powitania
Przed Maćkiem, rzekł: „Rózeczce Scyzoryk się kłania.
Bracia szlachta Dobrzyńscy! Ja nie będę radził
Nic a nic, powiem tylko, po com Was zgromadził,
A co robić, jak robić, decydujcie sami.”

Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz
Juliusz Słowacki, Kordian

2 / 10 Czasownik „nie myślimy” ma następującą formę:

1 osoba, l.poj.
2 osoba, l.mn.
1 osoba, l.mn.

3 / 10 Czasownik „przykuwa” ma następującą formę:

3 os. l.poj.
1 os. l.poj.
3 os. l.mn.

4 / 10 Wypowiedzenie:

Można wszakże przyjąć również znaną zasadę przypisywaną Niccolo Machiavellemu i głoszącą: „cel uświęca środki”

pełni następującą funkcję:

Określenie problemu.
Odpowiedź na postawione pytanie.
Zasygnalizowanie rozwinięcia omawianego wątku.
Przywołanie autorytetu w celu uzasadnienia własnych poglądów.
Podsumowanie rozważań.

5 / 10 Podaj autora i tytuł utworu, z którego pochodzi podany fragment.

Cieszył ich i rozrzewniał ten śpiew narodowy.
Tak rozmyślając, smutnie pochylili głowy.
Ale je wnet podnieśli, bo mistrz tony wznosi,
Natęża, takty zmienia, cóś innego głosi. […]
Uderzenie tak sztuczne, tak było potężne,
Że stróny zadzwoniły jak trąby mosiężne
I z trąb znana piosenka ku niebu wionęła,
Marsz tryumfalny: „Jeszcze Polska nie zginęła!”
„Marsz, Dąbrowski, do Polski!” – I wszyscy klasnęli,
I wszyscy „Marsz Dąbrowski” chorem okrzyknęli!

Wesele, Stanisław Wyspiański
Dziady, Adam Mickiewicz
Pan Tadeusz, Adam Mickiewicz

6 / 10 Mediatorzy to:

osoby pośredniczące w rozwiązywaniu, łagodzeniu sporów
osoby pracujące w mediach
osoby, które mają autorytet i potencjał do występów publicznych

7 / 10 Które środki językowe NIE nadają tekstowi charakteru subiektywnego?

Użycie czasowników w 1. os. liczby pojedynczej oraz zaimków dzierżawczych.
Występowanie słownictwa oceniającego.
Występowanie zdań rozbudowanych składniowo oraz terminologii naukowej.
Stosowanie sformułowań potocznych oraz zdań pytających.

8 / 10 W wypowiedzeniu: "W kanonach literatury światowej „Quo vadis” jest jedyną książką, która
reprezentuje literaturę polską"

część: "która reprezentuje literaturę polską" to:

zdanie podrzędne przydawkowe użyte w celu uzasadnienia przyczyny zdarzenia ze zdania nadrzędnego.
zdanie podrzędne przydawkowe użyte w celu dookreślenia rzeczownika ze zdania nadrzędnego.
zdanie podrzędne przydawkowe użyte w celu przeciwstawienia treści zdania nadrzędnego.
zdanie podrzędne okolicznikowe użyte w celu uzasadnienia przyczyny zdarzenia ze zdania nadrzędnego.
zdanie podrzędne okolicznikowe przeciwstawienia treści zdania nadrzędnego.

9 / 10 "Osoba popularna, znana, wzbudzająca powszechne zainteresowanie swoim życiem" to:

celebryta
celebrans
celeber

10 / 10 Fenomen to:

Osoba niezwykła, wyjątkowa, utalentowana
Osoba wrażliwa na piękno, znawca piękna