Egzamin ósmoklasisty 2024. Kiedy uczeń może być zwolniony z egzaminu?

Egzamin ósmoklasisty 2024. Kiedy uczeń może być zwolniony z egzaminu?

Egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty Źródło: Shutterstock
Egzamin ósmoklasisty odbędzie się już w maju. Nowe przepisy zakładają możliwość zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do testów.

Egzamin ósmoklasisty to najważniejszy egzamin wieńczący naukę w szkole podstawowej. Wszyscy uczniowie muszą do niego przystąpić, bo uzyskane wyniki mają wpływ na rekrutację do szkół ponadpodstawowych. W jakiej sytuacji dziecko można zwolnić z obowiązku napisania egzaminu ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty to egzamin obowiązkowy dla wszystkich uczniów ostatnich klas szkół podstawowych. Jest on bardzo ważny, mimo że nie można go nie zdać. Wyniki egzaminu są brane pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, dlatego uczniowie, którym zależy na miejscu w dobrym liceum czy technikum, muszą uzyskać możliwie najwyższą liczbę punktów z testów, by dostać się do wymarzonych szkół.

Nowe przepisy przewidują jednak sytuację, w której uczeń może być zwolniony z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty. W jakiej sytuacji i jak wygląda wtedy rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej?

Zwolnienie ucznia z egzaminu ósmoklasisty

Nowy przepis art. 44 zw ust. 4 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty zwalnia ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty. Z egzaminu mogą być zwolnieni uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Nieobecność ucznia na egzaminie ósmoklasisty z przyczyn losowych

Może zdarzyć się tak, że uczeń nie przystąpi do egzaminu ósmoklasisty z przyczyn losowych. W takiej sytuacji może on napisać testy w dodatkowym terminie w czerwcu. Nie musi obawiać się, że nieobecność w pierwszym terminie przekreśli jego szansę na wymarzone liceum.

W szczególnych sytuacjach (np. ze względu na ciężką chorobę przewlekłą) dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może całkowicie zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty. Wniosek o zwolnienie ucznia powinien złożyć dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami. Trzeba jednak pamiętać, że są to sytuacje bardzo indywidualne.

Czytaj też:
Egzamin ósmoklasisty. Kiedy się odbędzie i ile potrwają testy?
Czytaj też:
Polscy uczniowie na dole tabeli. Ekspert: Wypadają „alarmująco słabo”