Wykluczeni z sieci

Wykluczeni z sieci

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Fot. sxc.hu / Źródło: FreeImages.com
Ponad 10 mln Polaków w wieku dojrzałym nie korzysta z Internetu. W kontekście pokolenia 50+ mówi się wręcz o cyfrowym wykluczeniu. By temu przeciwdziałać, powołano Koalicję Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrz@łość w sieci”, której celem jest skupienie wokół tej idei różnych organizacji i instytucji. Jej inicjatorami są UPC Polska i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
Idea powołania takiej koalicji zrodziła się na bazie doświadczeń jednego z jej inicjatorów, operatora sieci telewizji kablowej UPC, związanych programem społecznym UPC „Akademia e-Seniora UPC" oraz alarmujących wyników badań nad korzystaniem Polaków z sieci i nowych technologii. Wynika z nich, że internetem posługuje się dziś zaledwie  co trzeci Polak, zaś w grupie pozostałych dwóch trzecich przeważają osoby powyżej 45.-50. roku życia. Według danych GUS, aż 7 na 10 osób powyżej 55. roku życia nigdy nie korzystało z internetu, 8 na 10 – z komputera, a 6 na 10 – z komórki. Dla porównania, według tych samych danych GUS, z sieci korzysta prawie 96 proc Polaków w wieku 16-24 lata.

Koalicja ma być platformą współpracy i wymiany doświadczeń, na której będzie się wspólnie wypracowywać i wdrażać rozwiązania,  ułatwiające korzystanie z nowych technologii wykluczonym dotąd z postępu technologicznego grupom, w tym m.in. popularyzowanie wiedzy na temat nowoczesnych technologii oraz podejmowanie inicjatyw służących poprawie dostępu do nich. Koalicja ma też nadzieję być partnerem dla administracji publicznej, firm i organizacji pozarządowych o podobnych celach i chce móc zabierać głos w debatach publicznych.

Współzałożycielami i pierwszymi członkami Koalicji są IBM, Onet.pl, Microsoft, F-Secure, PKPP LEWIATAN, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Związek Harcerstwa Polskiego i Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Patronat nad inicjatywą objęli Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

em, www.e-mentor.edu.pl
 1

Czytaj także