MEN odwołało dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

MEN odwołało dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. Wikipedia 
Prof. Krzysztof Konarzewski został odwołany z funkcji dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Jak podaje MEN, odwołanie wiąże się z potrzebą wprowadzenia bardziej efektywnych metod zarządzania komisją. P.o. dyrektorem CKE będzie dr Tadeusz Mosiek.
- Decyzją Ministra Edukacji Narodowej profesor Krzysztof Konarzewski 16 września 2010 roku został odwołany ze stanowiska dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - poinformował w komunikacie przesłanym w piątek PAP rzecznik MEN Grzegorz Żurawski.

- Doceniając merytoryczny wkład profesora Konarzewskiego w rozwój systemu egzaminów zewnętrznych podjęta została decyzja o potrzebie wprowadzenia bardziej efektywnych metod zarządzania Centralną Komisją Egzaminacyjną. Liczymy na to, że pan profesor swoją wiedzą i doświadczeniem nadal będzie wspierać działania MEN na rzecz usprawnienia systemu edukacji - głosi komunikat.

Jak podał Żurawski, decyzją MEN do odwołania pełnienie obowiązków dyrektora CKE od 17 września 2010 r. przejął dr nauk humanistycznych Tadeusz Mosiek. Jest on pracownikiem komisji od 1999 r. Ostatnio pełnił funkcję kierownika zespołu ds. procedur egzaminacyjnych w CKE.

Prof. Konarzewski nie chciał komentować swojego odwołania. - Minister zrobił to, na co mu pozwalało prawo. A prawo pozwala mu odwołać dyrektora CKE z dnia na dzień bez podawania przyczyn. Ja tych przyczyn nie znam, nie dopytywałem się, podporządkowuję się decyzji zwierzchnika, bo na takich warunkach obejmowałem to stanowisko - powiedział prof. Konarzewski.

Prof. Konarzewski był dyrektorem CKE od stycznia 2009 r. Jak mówił wówczas, jednym z głównych celów komisji będzie utrzymanie wysokiego poziomu wymagań wobec uczniów. - Chcemy zachęcić uczniów do staranniejszej pracy i do tego, aby na egzaminach myśleli, a nie jedynie odtwarzali wcześniej wyuczone wiadomości - mówił wtedy. Podkreślał też, że komisja chce również poprawić jakość oceniania uczniów, a także spowodować, by szkoły przygotowywały uczniów do współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. - Szkoła nie może stać się skansenem kanonicznej wiedzy - akcentował.

- Traktuję to oczywiście jako porażkę. Nie udało mi się osiągnąć tego, co zamierzyłem. Co dalej? Wrócę do szkolnictwa wyższego, bo na szczęście jest jeszcze popyt na profesorów - powiedział prof. Konarzewski.

Do głównych zadań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, określonych w ustawie o systemie oświaty, należy opracowywanie wymagań egzaminacyjnych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich, przygotowywanie odpowiednich testów, zadań i pytań egzaminacyjnych oraz ich sprawdzanie.

Prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski (ur. 1948 r.) jest specjalistą w dziedzinie pedagogiki. Ukończył studia na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, na którym habilitował się, a w 1993 r. został profesorem nauk humanistycznych. Jest pracownikiem Instytutu Psychologii PAN. Jest także członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Był członkiem Rady Programowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zasiada w Radzie Programowej Centrum Nauki Kopernik.

Był kierownikiem i krajowym koordynatorem projektów: "Monitorowanie reformy systemu edukacji" i "Podstawa programowa kształcenia ogólnego: stan obecny i pożądane kierunki zmian". Jest autorem publikacji poświęconych m.in. ocenianiu osiągnięć edukacyjnych.

pap, ps