Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zainaugurowała rok akademicki

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zainaugurowała rok akademicki

Dodano:   /  Zmieniono: 
Akademia Górniczo-Hutnicza (fot. Wikipedia)
Ponad 35 tysięcy studentów rozpoczęło 92. rok akademicki w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Rektor AGH prof. Antoni Tajduś ocenił, że jest ona jedną z najlepszych technicznych uczelni w kraju. - Od lat uczelnia wielokrotnie przekracza wymagania formalne, by zmienić swoją nazwę na uniwersytet. Jednak AGH to marka uznana w kraju i na świecie, postrzegana jako nowoczesny uniwersytet techniczny z bogatą tradycją intensywnej współpracy z przemysłem, któremu zawdzięcza swoje powstanie i dzięki któremu nieustannie się rozwija - tłumaczył prof. Tajduś w przemówieniu inauguracyjnym.

Rektor przypomniał, że ostatnie lata są przełomowe dla uczelni pod względem nakładów inwestycyjnych, bowiem pozyskała ona fundusze unijne na realizację szeregu przedsięwzięć kluczowych dla akademii. Ogółem na inwestycje budowlane i aparaturowe uczelnia pozyskała z różnych źródeł około 640 mln zł. - Kampus uczelni stał się wielkim placem budowy, błyskawicznie powstają nowe budynki, które w przyszłości pozwolą na rozwinięcie aktywności jednostek oraz rozwiązanie problemów lokalowych - podkreślił rektor AGH. Jak zaznaczył, w tym roku AGH rozpoczyna kształcenie studentów na szeregu nowych kierunków i specjalności. W sumie nowy rok akademicki rozpoczęło w poniedziałek w AGH ponad 35 tysięcy studentów kształcących się na 15 wydziałach i w jednej szkole międzywydziałowej w ramach 33 kierunków studiów i ponad 170 dostępnych specjalnościach. Ponad 10,5 tysiąca studentów to słuchacze pierwszego roku.

W trakcie inauguracji roku akademickiego przed budynkiem głównym AGH pikietowało kilkunastu związkowców z AGH i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozwinęli transparenty "Budżet państwa na 2011 rok niszczy polską naukę" i "Stop pozornym reformom".

Organizatorzy demonstracji podkreślali, że protestują przeciwko "polityce naukowej i oświatowej władz państwowych, przeciwko traktowaniu nauki i szkolnictwa wyższego jako kłopotliwego balastu, przeciwko chronicznemu niedofinansowaniu tych dziedzin oraz przeciw niedołężnym i niedorzecznym próbom reformowania nauki i szkolnictwa wyższego".

PAP, arb

+
 0

Czytaj także