I ty możesz studiować w Cambridge

I ty możesz studiować w Cambridge

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Polscy studenci już po raz trzeci mogą skorzystać ze stypendiów na najlepszych europejskich uczelniach. Dzięki rozpoczynającej się drugiej edycji Europejskiego Programu Naukowego Amgen wezmą udział w projektach badawczych np. Uniwersytetu w Cambridge. Zgłoszenia można przesyłać do końca lutego 2011 r.
Dzięki programowi Amgen Scholars studenci marzący o międzynarodowej karierze naukowej mogą zdobyć doświadczenie na najlepszych europejskich uczelniach m.in. na Uniwersytecie w Cambridge, Instytucie Karolinska oraz Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana. - W dalszym ciągu obserwujemy niedobór wykwalifikowanych naukowców i inżynierów. Program Amgen Scholars ma zachęcać studentów do podejmowania kariery w zakresie nauk ścisłych poprzez zaoferowanie im możliwości zdobycia praktycznych doświadczeń w laboratoriach na najlepszych uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych i w Europie - wyjaśnia prezes Fundacji Amgen Jean Lim. O stypendia mogą ubiegać się studenci kierunków medycznych, chemicznych, farmaceutycznych, biotechnologicznych, biologicznych i bioinżynieryjnych. Kandydaci powinni wykazać się bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz chęcią podjęcia studiów doktoranckich.

Stypendium może otrzymać osoba studiująca na jednej z europejskich uczelni wyższych, która do czasu przystąpienia do Programu nie uzyskała tytułu licencjata lub tytułu zawodowego potwierdzającego ukończenie studiów I stopnia. Po zakończeniu projektów badawczych w Europie i w USA organizowane jest trzydniowe sympozjum podsumowujące Program. Jest ono doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i poznania utytułowanych naukowców prowadzących projekty badawcze.

Początki programu sięgają 2006 roku, gdy Fundacja Amgen rozpoczęła współpracę z 10 uniwersytetami w Stanach Zjednoczonych. Spośród amerykańskich uczelni w Programie biorą udział między innymi: Uniwersytet Columbia, MIT, Uniwersytet Stanforda i Berkeley. - W wielu krajach Europy studenci mają ograniczone możliwości w dziedzinie badań naukowych. Współpraca z Fundacją Amgen pozwala nam zaoferować najzdolniejszym studentom wyjątkowy letni program badawczy, który ma na celu zainspirowanie ich do podejmowania kariery naukowej - wyjaśnił rektor ds. dydaktyki na Uniwersytecie Cambridge prof. John Rawlison.

PAP, arb

+
 1

Czytaj także