Milion złotych na laboratoria we Wrocławiu

Milion złotych na laboratoria we Wrocławiu

Fot. sxc.hu / Źródło: FreeImages.com
Nowoczesne laboratoria powstaną w nowym Centrum Mikrobiologii i Oceny Zagrożeń Żywności na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Resort nauki i szkolnictwa wyższego przyznał ponad 1 mln zł na tę inwestycję.
Nowoczesne, dobrze wyposażone laboratoria powstaną w nowym Centrum Mikrobiologii i Oceny Zagrożeń Żywności w Katedrze Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Konsumenta oraz w Zakładzie Mikrobiologii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej. Małgorzata Wanke-Jakubowska, rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Przyrodniczego, minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznał dotację celową w wysokości 1,15 mln zł na dofinansowanie tej inwestycji w latach 2011-2012. - Inwestycja ta pozwoli na prowadzenie badań z zakresu mikrobiologii weterynaryjnej z wykorzystaniem metod biologii molekularnej, w tym badań czynników wirulencji bakterii stanowiących zagrożenie zdrowia ludzi i  zwierząt - mówiła rzeczniczka.

Utworzenie pracowni bakteriologicznej oraz mikologicznej umożliwi podjęcie prac nad rozwojem metod diagnostyki bakteriologicznej i mikologicznej chorób zwierząt. Umożliwi również wykonywanie badań usługowych dla podmiotów gospodarczych, lekarzy weterynarii i  właścicieli zwierząt. Oprócz zadań dotyczących zagrożeń żywności, laboratoria nowego Centrum Mikrobiologii i Oceny Zagrożeń Żywności służyć będą do realizacji projektów związanych z: opracowaniem nowych metod identyfikacji gatunkowej w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, co związane jest z wykrywaniem zafałszowań żywności, opracowywaniem nowych metod różnicowania genetycznego mikroorganizmów w obrębie gatunków oraz  między gatunkami, badaniami różnorodności gatunkowej w populacjach mikroorganizmów trudnych w  hodowli, badaniami ekspresji wybranych genów w świńskim modelu niewydolności serca. Laboratoria i pracownie Centrum Mikrobiologii i Oceny Zagrożeń Żywności będą wykorzystywane zarówno do celów badawczych, jak i dydaktycznych.

Wanke-Jakubowska poinformowała, że planowane jest utworzenie laboratorium aparaturowego, które umożliwi stosowanie technik ilościowego powielania DNA oraz prowadzenie badań nad wytwarzaniem czynników wirulencji. Laboratorium będzie także służyć do otrzymywania i oczyszczania rekombinowanych białek czynników wirulencji bakterii. Z kolei utworzenie laboratorium elektroforetycznego umożliwi prowadzenie rozdziału DNA oraz białek. - Do prowadzenia badań nad wirusem EAV, który jest modelem dla  istotnej w weterynarii grupy wirusów z rodziny Arteriviridae, utworzona zostanie nowoczesna pracownia hodowli komórkowych oraz pracownia wirusologiczna II klasy bezpieczeństwa. Umożliwi to podjęcie prac nad diagnostyką wirusowego zapalenia tętnic koni oraz Herpes wirusów końskich - EHV1 i EHV4 - mówiła Wanke-Jakubowska.

PAP, arb

Czytaj także

 0