AGH ma nowego rektora

AGH ma nowego rektora

Dodano:   /  Zmieniono: 
Jak poinformował rzecznik AGH Bartosz Dembiński, na prof. Tadeusza Słomkę głosowało 106 z 199 członków uczelnianego kolegium elektorów fot. materiały prasowe
Prof. Tadeusz Słomka został wybrany na nowego rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W kadencji 2012-2016 zastąpi na tym stanowisku prof. Antoniego Tajdusia, który sprawował tą funkcję przez dwie kadencje – od 2005 roku.

Jak poinformował rzecznik AGH Bartosz Dembiński, na prof. Tadeusza Słomkę głosowało 106 z 199 członków uczelnianego kolegium elektorów, a  na drugiego z kandydatów, prof. Jerzego Lisa, swój głos oddało 92 elektorów. Jeden głos był nieważny.

Nowy rektor, który od siedmiu lat pełni funkcję prorektora ds. ogólnych AGH, rozpocznie urzędowanie 1 września 2012 roku.

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka jest geologiem, ukończył studia na  Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym Akademii Górniczo-Hutniczej w  Krakowie. Jego prace - doktorska i habilitacyjna - poświęcone były sedymentologii formacji osadowych Karpat fliszowych. Jest autorem i  współautorem ponad 200 publikacji naukowych poświęconych problematyce geologii złożowej, modelowaniu matematycznemu złóż kopalin użytecznych i  sedymentologii głębokomorskich osadów klastycznych.

Ponadto jest współautorem czterech skryptów i książek oraz redaktorem siedmiu książek.

Przez 12 lat kierował Katedrą Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i  Geoturystyki, był prodziekanem i dziekanem Wydziału Geologii, Geofizyki i  Ochrony Środowiska (2 kadencje), prorektorem Akademii Górniczo-Hutniczej (2 kadencje), przewodniczącym Konwentu Dziekanów Wydziałów Nauk o Ziemi, doradcą wiceministra środowiska, twórcą i  przewodniczącym International Association for Geoturism, członkiem International Association for Sedimentologists i International Association for Mathematical Geology, Komitetu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, członkiem wielu rad naukowych polskich i  międzynarodowych instytucji.

eb, pap

 0

Czytaj także