Grupa ENEA to ludzie

Grupa ENEA to ludzie

Enea
Enea Źródło: Materiały prasowe
Dzięki współpracy ze szkołami średnimi oraz uczelniami wyższymi Grupa Kapitałowa ENEA inwestuje w kompetencje i wiedzę młodych ludzi, którzy w przyszłości znajdują stabilne zatrudnienie w strukturach Grupy. Obecnie grupa zatrudnia ponad 17,5 tys. pracowników - jest dla nich pracodawcą z wyboru.

Grupa Kapitałowa ENEA to wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę klienta.

Do Grupy Kapitałowej ENEA należą dwie ważne elektrownie: Elektrownia Kozienice i Elektrownia Połaniec. W ramach Grupy działa również Lubelski Węgiel Bogdanka – kopalnia jest jednym z liderów krajowego rynku producentów węgla kamiennego, wyróżniającym się wynikami finansowymi, wydajnością wydobycia oraz planami udostępnienia nowych złóż.

Produkcja energii elektrycznej odbywa się również w trzech elektrociepłowniach, na trzech farmach wiatrowych, w 21 elektrowniach wodnych oraz w biogazowni w Liszkowie. Dystrybucją energii elektrycznej, a także rozbudową i konserwacją niezbędnej infrastruktury sieciowej, zajmuje się ENEA Operator.

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej i paliwa gazowego jest realizowana w 32 nowoczesnych Biurach Obsługi Klienta oraz przez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK). Łącznie Grupa ENEA dostarcza produkty i usługi do ok. 2,6 mln klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w całej Polsce.

Firma to pracownicy

Grupa ENEA to ludzie. Ludzie odpowiedzialni i zaangażowani w swoją pracę – pracę z misją. ENEA zatrudnia ponad 17,5 tys. pracowników.

ENEA jako pracodawca stabilny, otwarty na potrzeby pracowników i zapewniający im możliwość rozwoju sprawia, że pracownicy czują się pewnie i mają długoletnie staże zawodowe. W 2021 roku w spółkach Grupy zatrudnienie znalazło ponad 2,6 tysięcy pracowników. Za względu na ogromną ilość obszarów i zadań, którą zajmują się Spółki z Grupy Kapitałowej, pracodawca zatrudnia zarówno osoby z wyższym, średnim a także zawodowym wykształceniem. Przedział wiekowy większości pracowników waha się pomiędzy 26 a 55 lat.

ENEA rekrutuje wysoko wykwalifikowanych pracowników, a następnie stara się zwiększać ich motywację do rozwoju zawodowego oraz kontynuowania zatrudnienia. Służy temu m.in. bogata oferta świadczeń, wśród których do należą m.in.: nagroda i dzień wolny z okazji Dnia Energetyka, dopłata do energii elektrycznej wykorzystywanej w gospodarstwie domowym, opieka medyczna czy dofinansowanie do studiów,

Ważnym elementem kultury organizacyjnej są spotkania integracyjne, a także wydarzenia okolicznościowe (m.in. spotkania świąteczne, pożegnania pracowników odchodzących na emeryturę, obchody rocznic ważnych dla poszczególnych spółek).

Kultura organizacyjna budowana jest w oparciu o wartości jakimi są: kompetencja, uczciwość, bezpieczeństwo, odpowiedzialność. To dzięki jasnym i przejrzystym zasadom ENEA kreuje atmosferę sprzyjającą wszystkim pracownikom i współpracownikom. Praca w Grupie Kapitałowej ENEA opiera się na równym traktowaniu oraz jasnych kryteriach zatrudniania, wynagradzania i awansu, wspieraniu w rozwoju zawodowym i osobistym oraz dbałości o przyjazną i sprzyjającą współpracy atmosferę. Pracodawca gwarantuje pracownikom przestrzeganie ich podstawowych praw: do sprawiedliwego wynagrodzenia, zrzeszania, swobodnego wypowiadania się czy prywatności.

Nieodłącznym elementem budowania sprzyjających warunków pracy jest inwestycja w rozwój Pracowników. Pracownicy mają możliwość systematycznego podnoszenia kompetencji, co wpływa na zachowanie konkurencyjności w branży. Pracodawca wspiera pracowników poprzez organizację szkoleń specjalistycznych, związanych ściśle z zakresem obowiązków, a także organizuje szkolenia podnoszące umiejętności „miękkie” np. z obszaru komunikacji i współpracy w zespole, relacji biznesowych lub efektywności osobistej oraz zarządzania emocjami. Ponadto pracownicy mogą korzystania z wewnętrznej platformy e-learningowej, gdzie znajduje się ponad 50 szkoleń.

Pracodawca z wyboru

Działania Grupy Kapitałowej ENEA skupiają się również na wzmacnianiu wizerunku Grupy jako atrakcyjnego pracodawcy, zarówno na lokalnym, jak i na ogólnopolskim rynku pracy. Dzięki realizacji autorskich projektów i programów, ENEA staje się pracodawcą z wyboru, a osoby ubiegające się o pracę w strukturach Grupy znają firmę, utożsamiają się z jej wartościami, cenią jej atrybuty i zależy im na dołączeniu do zaangażowanego zespołu.

Wykształcić pracownika

W ramach dbałości o rozwój kompetencji młodych ludzi wchodzących na rynek pracy ENEA od lat współpracuje ze szkołami technicznym i branżowymi, w których uczniowie przygotowują się do wykonywania zawodu elektromontera, elektryka i energetyka. Program wspierania szkolnictwa branżowego i technicznego opiera się na przekazywaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej w ramach: wykładów przeprowadzanych przez ekspertów Enei w szkołach, konkursów, w których można zdobyć stypendia, praktyk pod okiem mentora, wycieczek do lokalizacji należącej do infrastruktury firmy. ENEA dba o przygotowanie uczniów do udziału w procesach rekrutacyjnych, oferując im warsztaty z doradztwa zawodowego.

Program patronacki Grupy Kapitałowej ENEA jest również wsparciem dla nauczycieli, którzy otrzymują materiały edukacyjne do wykorzystania w ramach zajęć lekcyjnych oraz wsparciem szkół w promocji zawodu elektryka. Ponadto w ramach programu patronackiego ENEA wspiera szkoły w doposażaniu pracowni w sprzęt dydaktyczny, materiały edukacyjne oraz urządzenia elektryczne. Wybrane szkoły branżowe i technika wyróżniają się wysokim poziomem kształcenia uczniów w zawodach, na które jest największe zapotrzebowanie w spółkach Grupy Enea. W tym gronie znalazło się 16 placówek oświatowych z Połańca, Kozienic, Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, Poznania, Bydgoszczy, Gniezna, Nowej Soli, Leszna, Chodzieży, Wronek.

Absolwenci szkół branżowych i techników są teraz poszukiwanymi fachowcami na rynku pracy i bez trudu znajdują zatrudnienie w wyuczonych zawodach. Zawody takie jak elektromechanik, elektryk, technik elektryk i technik energetyk znajdują się na opublikowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej liście zawodów szkolnictwa branżowego, na które według prognoz będzie duże zapotrzebowanie. Szkoły patronackie umożliwiają uczniom rozwój wszechstronnych zainteresowań m.in. przez realizację projektów unijnych. Wiele z tych placówek ma bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, w ciągu roku szkolnego organizuje konkursy wiedzy. Uczniowie mają możliwość bezpłatnego zdobywania uprawnień zawodowych w zakresie m.in. elektrotechniki, energetyki i chłodnictwa. Placówki te dbają również o to, by nauczyciele przedmiotów zawodowych doskonalili swoje kwalifikacje.

Employer branding

Działania ENEI z zakresu employer branding są konsekwentnie ukierunkowane na pozyskanie oraz utrzymanie kadry pracowniczej oraz zbudowanie zaplecza kadrowego w profesjach istotnych dla potrzeb branży, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki spółek z Grupy. Prócz programów przeznaczonych dla szkół branżowych i technicznych ENEA współpracuje z uczelniami wyższymi.

Do sztandarowych działań można zaliczyć program płatnych staży i praktyk „Zainstaluj się w ENEI”, studia o profilu praktycznym realizowane z Politechniką Poznańską, czy współpraca z Fundacją L.A. Pagi w ramach „Akademii Energii”.

Spółki Grupy Kapitałowej ENEA aktywnie uczestniczą w targach pracy, np. Absolvent Talent Days oraz współpracują z Biurami Karier uczelni wyższych (Politechnika Poznańska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Politechnika Bydgoska, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, UAM, Uniwersytet Ekonomiczny) w ramach promocji i publikacji ofert pracy. Porozumienia o współpracy z uczelniami wyższymi mają na celu podjęcie działań zapewniających wysoki poziom kształcenia uczelni technicznych, organizację praktyk i staży, organizowanie wyjazdów studyjnych, czy pomoc w ustalaniu tematyki prac dyplomowych.

Dzięki zaangażowaniu we współpracę ze szkołami średnimi oraz uczelniami wyższymi Grupa Kapitałowa ENEA inwestuje w kompetencje i wiedzę młodych ludzi, którzy w przyszłości znajdują stabilne zatrudnienie w strukturach Grupy.

 0

Czytaj także