Inteligentna i innowacyjna

Inteligentna i innowacyjna

Dodano:   /  Zmieniono: 
Zdjęcie ilustracyjne z tygodnika
Tegoroczny Innowator Roku tygodnika ,,Wprost” w kategorii energetyka został przyznany Dalkii Warszawa, dostawcy ciepła w stolicy, za rozpoczęcie projektu inwestycyjnego Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej. Co ma na celu ten projekt?
Jacky Lacombe, prezes zarządu i dyrektor generalny Dalkii Warszawa: Elementy warszawskiej sieci ciepłowniczej, w tym węzły i przepompownie, zostaną wyposażone w infrastrukturę do monitorowania efektywności przesyłu ciepła oraz wykorzystania łączności bezprzewodowej do zdalnego zarządzania nią. Dzięki tej inwestycji zostaną zredukowane straty ciepła oraz ograniczona emisja CO2 – rocznie o ponad 14 tys. ton. Projekt ma charakter pionierski z uwagi na skalę i kompleksowość, ponieważ warszawska sieć ciepłownicza to największy tego typu system w całej Unii Europejskiej.

Jakie są zadania Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej?

System Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej poprzez odpowiedni dobór parametrów pracy systemu ciepłowniczego ma zapewnić redukcję strat ciepła przez przenikanie na przesyle oraz zużycia energii elektrycznej przez przepompownie sieciowe. Będzie również optymalizował dobór i zakup energii cieplnej w źródłach. Dalkia Warszawa preferuje korzystniejszy ekologicznie i ekonomicznie zakup w elektrociepłowniach niż w ciepłowniach – źródłach szczytowych. Dzięki ISC możliwe będzie opóźnienie wprowadzenia źródeł szczytowych (ciepłownie Kawęczyn i Wola w Warszawie), a więc ograniczenie poboru energii cieplnej z tych źródeł o ponad 110 TJ. W takiej sytuacji zostanie ono dostarczone z elektrociepłowni pracujących w oparciu o kogenerację, czyli źródeł efektywniejszych niż ciepłownie szczytowe, co powoduje również ograniczenie emisji CO2. Celem projektu Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej (ISC) jest usprawnienie pracy miejskiej sieci ciepłowniczej Warszawy, ograniczenie energochłonności i ubytków wody sieciowej, a także umożliwienie odbiorcom kontroli zużycia ciepła, co wpłynie na jego oszczędzanie. Korzyścią dla klientów Dalkii Warszawa będzie możliwość szybkiej reakcji na zmiany pogodowe i zjawiska zachodzące w sieci ciepłowniczej oraz zmniejszenie awaryjności sieci, co podniesie sprawność i komfort dostaw ciepła.

Pozostańmy przy ekologii – czy nagrodzony Innowatorem projekt uwzględnia również korzystanie z OZE?

Tak, w projekcie ISC zostaną wykorzystane ogniwa fotowoltaiczne produkujące energię elektryczną na potrzeby samego systemu, co przyczyni się do uniknięcia emisji związanych z zakupem „czarnej energii”. Produkcja energii odnawialnej jest szacowana na 30 MWh rocznie, co stanowi uniknięcie emisji na poziomie 26,7 ton CO2 rokrocznie. Projekt całościowo umożliwi uniknięcie emisji 14,5 tys. ton CO2, co jest równoważne z posadzeniem miliona drzew.

Zbliża się zima, czytelników na pewno zainteresuje, czy Inteligentna Sieć Ciepłownicza wpłynie również na niezawodność sieci?

W ramach wdrożenia systemu ISC planowane jest opracowanie systemu lokalizacji awarii poprzez precyzyjny pomiar zmian ciśnienia w sieci, umożliwiający wskazanie obszarów możliwych ubytków wody sieciowej. Ograniczenie ubytków spowoduje zmniejszenie zakupów wody uzupełniającej oraz zawartego w niej ciepła, co przyczyni się optymalizacji kosztowej dla mieszkańców.

Czytaj także

 0