Inwestycje? W silne strony!
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Inwestycje? W silne strony!

Dodano:   /  Zmieniono: 
Inwestycje, analiza inwestycyjna
Inwestycje, analiza inwestycyjna Źródło:Fotolia / ktasimar
Jeśli szukasz wsparcia z Funduszy Europejskich, sprawdź, jakie są potencjały rozwojowe w Polsce i twoim regionie. To tzw. inteligentne specjalizacje. Największe szanse na wsparcie mają projekty, które się w nie wpisują.

Z badań wynika, że regiony najlepiej się rozwijają, wykorzystując swoje silne strony. Dla niektórych to np. położenie geograficzne, dla innych zasoby naturalne czy struktura branżowa przemysłu. Skoncentrowanie wysiłków w kilku obszarach pomaga też tworzyć klastry, współpracować między firmami w ramach inkubatorów przedsiębiorczości, pozyskiwać inwestorów i inwestować w kadry. Aby jeszcze lepiej wykorzystać przyznane Polsce Fundusze Europejskie, określono specjalizacje – zarówno na poziomie krajowym, jak i województw. Wyłoniono je w toku debaty między samorządami, firmami, organizacjami pracodawców i naukowcami.

Na co postawić

Na poziomie ogólnopolskim inteligentne specjalizacje zostały pogrupowane w pięciu głównych kategoriach. Z kolei małopolskie stawia na nauki o życiu (life science), technologie informacyjne i komunikacyjne oraz przemysły kreatywne – wykorzystując potencjał ośrodków akademickich i kulturalnych takich jak Kraków, a także wsparcie nowoczesnego przemysłu w takich obszarach, jak chemia, produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, elektrotechnika i przemysł maszynowy. Tu również historycznie region był bardzo silny. Wielkopolska buduje na kilku filarach: od biosurowców i żywności (bazujących na efektywnym rolnictwie regionu) przez wnętrza przyszłości i przemysły jutra (na bazie przemysłu meblarskiego oraz designu). Chce rozwijać też wyspecjalizowane procesy logistyczne ze względu na lokalizację na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych. Region uzupełnia priorytety technologiami ITC i nowoczesnymi technologiami medycznymi.

Skutki dla firm

Co inteligentne specjalizacje oznaczają dla firm korzystających z unijnych dotacji? Projekty inwestycyjne wpisujące się w nie mają preferencje przy wyborze do dotacji w programach krajowych i regionalnych, a te z obszaru B+R muszą się do nich odnosić. Inteligentne specjalizacje mają kluczowe znaczenie przede wszystkim przy wyborze projektów typowo inwestycyjnych, a także tych bardziej złożonych, obejmujących prace badawczo-rozwojowe i wdrażanie ich wyników.

Bez specjalizacji raczej pożyczka

Projekty, które nie będą się wpisywały w inteligentne specjalizacje regionów, nie pozostaną bez wsparcia: będą jednak mogły liczyć na nie w większości wypadków w postaci instrumentów zwrotnych, takich jak pożyczki, poręczenia czy fundusze podwyższonego ryzyka. Dotacje będą służyć głównie osiągnięciu celów związanych ze specjalizacją regionalną.

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI

WIĘCEJ O INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJACH

czytaj także w zakładce

Fundusze Europejskie na 

www.wprost.pl/fundusze-europejskie

oraz dowiedz się w Punktach Informacyjnych w całym kraju, ich listę znajdziesz na 

www.FunduszeEuropejsie.gov.pl/punkty

Więcej możesz przeczytać w 27/2016 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.