Historia Polski. Łatwy quiz z polskich konstytucji

Konstytucja 3 maja była pierwszą, ale nie ostatnią polską konstytucją. Ze względu na burzliwą historię w Polsce obowiązywało wiele ustaw zasadniczych. W tym quizie sprawdzamy wiedzę o historii polskich konstytucji. Nie powinien on sprawić większych trudności.
Twój wynik:

1 / 16 W którym roku w Polsce uchwalono Konstytucję 3 maja?

1691
1791
1891

2 / 16 Konstytucję 3 maja uchwalono za panowania:

Kazimierza Wielkiego
Jana III Sobieskiego
Stanisława Augusta Poniatowskiego

3 / 16 Kto podyktował konstytucję Księstwa Warszawskiego?

Caryca Katarzyna Wielka
Car Aleksander I
Napoleon Bonaparte

4 / 16 Królestwo Polskie powstało na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego. Konstytucja została mu nadana przez cara Aleksandra I w roku:

1807
1815
1915

5 / 16 Konstytucja Królestwa Polskiego obowiązywała do chwili, kiedy po powstaniu listopadowym zdetronizowany na jej mocy z polskiego tronu przez Sejm car Mikołaj I wprowadził w jej miejsce statut organiczny. Ile lat w Królestwie Polskim formalnie obowiązywała konstytucja?

5 lat
16 lat
50 lat

6 / 16 W 1919 roku, niedługo po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, przyjęto:

Małą Konstytucję
Konstytucję marcową
Konstytucję kwietniową

7 / 16 Konstytucja marcowa została uchwalona w:

1921 roku
1939 roku
1989 roku

8 / 16 Ustrój, który wprowadziła konstytucja marcowa to:

Monarchia elekcyjna
Dyktatura prezydencka
Republika demokratyczna

9 / 16 W 1935 roku Sejm uchwalił:

Konstytucję styczniową
Konstytucję kwietniową
Konstytucję październikową

10 / 16 Konstytucję kwietniową podpisał prezydent:

Józef Piłsudski
Ignacy Mościcki
Bolesław Bierut

11 / 16 Niedługo po zakończeniu II wojny światowej w Polsce znów uchwalono tymczasowo Małą Konstytucję. Ile Małych Konstytucji było łącznie w polskiej historii?

1
3
9

12 / 16 Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej została uchwalona:

1 maja 1944 roku
22 lipca 1952 roku
3 maja 1966 roku

13 / 16 Mała konstytucja jakiś czas po porozumieniach okrągłego stołu została uchwalona w:

1988 roku
1992 roku
1997 roku

14 / 16 Obecnie obowiązująca Konstytucja RP roku została przyjęta w referendum. Ile procent Polaków opowiedziało się za jej przyjęciem?

53 proc.
85 proc.
99 proc.

15 / 16 Prezydentem, który podpisał obowiązującą do dziś konstytucję, był:

Lech Wałęsa
Leszek Miller
Aleksander Kwaśniewski

16 / 16 Obecna konstytucja obowiązuje już:

15 lat
25 lat
35 lat