Trudny quiz o NATO

25. rocznica wejścia Polski do NATO to świetna okazja do sprawdzenia swojej wiedzy o Sojuszu Północnoatlantyckim. Rozwiąż nasz trudny quiz i sprawdź, jak wiele wiesz na temat NATO.
Twój wynik:

1 / 24 Jak rozwija się skrót NATO?

Non-Allied Treaty Organization
North Atlantic Treaty Organization
Nuclear Arms Treaty Organization

2 / 24 W którym roku został podpisany Traktat północnoatlantycki?

W 1944 r.
W 1949 r.
W 1955 r.

3 / 24 Gdzie został podpisany Traktat północnoatlantycki?

W Jałcie
W Londynie
W Waszyngtonie

4 / 24 Ilu członków liczy obecnie NATO?

25
29
32

5 / 24 Które z tych państw nie brało udziału w podpisaniu Traktatu północnoatlantyckiego w 1949 roku?

Hiszpania
Portugalia
Norwegia
Wszystkie powyższe brały udział w podpisaniu Traktatu północnoatlantyckiego w 1949 roku

6 / 24 Które z tych państw jest jedynym w NATO, które nie utrzymuje stałej armii?

Luksemburg
Islandia
Czarnogóra

7 / 24 W którym roku do NATO zostały przyjęte Grecja i Turcja?

W 1952 r.
W 1982 r.
W 2004 r.

8 / 24 Układ Warszawski tworzony przez państwa bloku wschodniego powstał w odpowiedzi na:

Rozmieszczenie amerykańskiej broni jądrowej w zachodniej Europie
Podpisanie układów paryskich, które m.in. postanowiły o przyjęciu RFN do NATO
Układ Warszawski powstał przed utworzeniem NATO

9 / 24 Który z tych krajów nie został przyjęty do NATO razem z Polską?

Czechy
Węgry
Słowacja

10 / 24 Ile artykułów liczy Traktat północnoatlantycki?

5
11
14

11 / 24 Który z tych tekstów nie jest prawdziwym fragmentem artykułu 5. Traktatu północnoatlantyckiego?

„Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim”
„Każda ze Stron udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, niezwłocznie wyprowadzając adekwatny atak zbrojny przeciwko agresorowi”
„O każdej takiej zbrojnej napaści i o wszystkich podjętych w jej wyniku środkach zostanie bezzwłocznie powiadomiona Rada Bezpieczeństwa”.

12 / 24 Kiedy po raz pierwszy został zastosowany art. 5 Traktatu północnoatlantyckiego?

W czasie kryzysu kubańskiego w 1962 roku
Po zamachach 11 września 2001 roku
Do tej pory nigdy nie został zastosowany

13 / 24 Najwyższym organem decyzyjnym NATO jest:

Sekretarz Generalny
Sojusznicze Dowództwo Operacji
Rada Północnoatlantycka

14 / 24 Jens Stoltenberg pełni rolę sekretarza generalnego NATO od:

2011 roku
2014 roku
2018 roku

15 / 24 Która operacja NATO była pierwszą, w której uczestniczyła Polska po jej przystąpieniu do sojuszu?

Misja pokojowa IFOR w Bośni i Hercegowinie
Active Endeavour na Morzu Środziemnym
Kosovo Force (KFOR) w Kosowie

16 / 24 Jaki jest kryptonim operacji NATO, w której rolę odgrywa Polska, polegającej na patrolowaniu przestrzeni powietrznej trzech krajów nadbałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii?

Allied Force
Unified Protector
Baltic Air Policing

17 / 24 W którym roku odbył się szczyt NATO w Warszawie?

W 2012 r.
W 2016 r.
W 2022 r.

18 / 24 W którym z tych polskich miast nie są zlokalizowane struktury NATO?

W Szczecinie
W Elblągu
W Bydgoszczy
We wszystkich powyższych miastach znajdują się struktury NATO

19 / 24 Najliczniejszą armią w NATO jest armia USA. Drugą pod względem wielkości jest armia:

Turcji
Kanady
Wielkiej Brytanii

20 / 24 Z czego wynika zobowiązanie do wydawania minimum 2 proc. PKB na obronność przez członków NATO?

Z samego Traktatu północnoatlantyckiego
Ze zobowiązania na szczycie NATO w Stambule w 2004 roku
Ze zobowiązania na szczycie NATO w Walii w 2014 roku

21 / 24 Kto był premierem Polski w momencie przystępowania do NATO?

Aleksander Kwaśniewski
Jerzy Buzek
Leszek Miller

22 / 24 Kwatera Główna NATO znajduje się w:

Paryżu
Brukseli
Waszyngtonie

23 / 24 Jak nazywana jest kilkutysięczna część Sił Odpowiedzi NATO, która ma być gotowa do reakcji na zagrożenie w ciągu paru dni (Very High Readiness Joint Task Force)?

Grot
Sztych
Szpica

24 / 24 Jak nazywa się zrzeszenie państw Europy Środkowo-Wschodniej, którego celem jest pogłębianie współpracy militarnej między krajami wschodniej flanki NATO?

Grupa Międzymorza
Grupa Wyszehradzka
Bukaresztańska Dziewiątka