Trudny quiz z życia Mikołaja Kopernika.
Przeczytaj i sprawdź swoją wiedzę

W styczniu hasłem przewodnim naszego cyklu „Polska nauka śladami Kopernika” jest „Astronom, ekonomista, prawnik i wiele więcej. Kim był Mikołaj Kopernik?”. Sprawdźcie w naszym trudnym quizie, czego dowiedzieliście się na temat historii, życia i działalności Mikołaja Kopernika z naszych tekstów i videocastów!
Twój wynik:

1 / 15 Z którym z tych miast Mikołaj Kopernik w swoim życiu mieszkał najdłużej?

Toruń
Olsztyn
Frombork

2 / 15 Na którym uniwersytecie Mikołaj Kopernik uzyskał doktorat z prawa kanonicznego?

W Ferrarze
W Bolonii
W Padwie

3 / 15 Listy, którego dawnego pisarza przetłumaczył z greki na łacinę Mikołaj Kopernik?

Arystarcha z Samos
Teofilakta Symokatty
Platona

4 / 15 W którym roku „O obrotach ciał niebieskich” Kopernika trafiło na Indeks Ksiąg Zakazanych?

1543
1566
1616

5 / 15 Jak nazywała się matka Mikołaja Kopernika?

Barbara Watzenrode
Anna Watzenrode
Anna Schilling

6 / 15 Kopernik pierwszy raz opisał i rozesłał do innych astronomów pierwsze założenia swojej teorii heliocentrycznej w dziele:

„De revolutionibus orbium coelestium”
„De libris revolutionum Copernici narratio prima”
„Commentariolus”

7 / 15 Gdzie wydano drukiem „De revolutionibus orbium coelestium” w 1543 roku?

W Gdańsku
W Moguncji
W Norymberdze

8 / 15 Kto był autorem anonimowej i niekonsultowanej z Kopernikiem przedmowy do „De revolutionibus”, która „łagodziła” wydźwięk dzieła astronoma?

Andrzej Osiander
Jan Petreius
Tiedemann Giese

9 / 15 Imieniem Kopernika nie nazwano:

Księżyca Neptuna
Prawa z dziedziny ekonomii
Okrętu polskiej Marynarki Wojennej
Gwiazdy w gwiazdozbiorze Raka

10 / 15 Dlaczego data 19 lutego 1473 r. uznawana jest za datę urodzenia Mikołaja Kopernika mimo braku ksiąg metrykalnych z tego okresu?

Zanotował ją w swoim dzienniku znajomy rodziny Koperników
Ustalono ją na podstawie analizy DNA ze szkieletu Kopernika
Wywnioskowano ją na podstawie horoskopu Kopernika

11 / 15 Z którego z tych instrumentów korzystał Mikołaj Kopernik?

Kwadrant słoneczny
Trójkąt paralaktyczny
Astrolabium
Ze wszystkich powyższych

12 / 15 Nazwisko Kopernik pochodzi najprawdopodobniej od nazwy zawodu rzemieślnika, który obrabiał bądź wydobywał:

Srebro
Złoto
Miedź

13 / 15 Ilu kanoników liczyła kapituła warmińska?

Czterech
Dwunastu
Szesnastu

14 / 15 Jak nazywał się astronom, którego można nazwać jedynym uczniem Mikołaja Kopernika?

Andrzej
Retyk
Thomas Gresham

15 / 15 Tablice astronomiczne stworzone w oparciu o teorię heliocentryczną Kopernika to:

Tablice alfonsyńskie
Tablice pruskie
Sam Kopernik zawarł takie tablice w „De Revolutionibus”, więc nie było już potrzeby tworzenia takich tablic