Trudny quiz z historii Tadeusza Kościuszki.
Idealny przed filmem „Kos”

Film „Kos” wchodzi na ekrany polskich kin w piątek 26 stycznia. Tytułowym bohaterem tej fabularnej produkcji jest Tadeusz Kościuszko. A w naszym quizie z historii Polski pytamy o prawdziwe wydarzenia związane z historią polskiego bohatera. Quiz nie jest prosty, a zdobycie 50 proc. punktów będzie dobrym wynikiem.
Twój wynik:

1 / 23 W którym roku urodził się Tadeusz Kościuszko?

1746
1766
1776

2 / 23 Jakie było pełne imię i nazwisko Tadeusza Kościuszki?

Tadeusz Bonawentura Kościuszko
Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko
Tadeusz Andrzej Kościuszko

3 / 23 Na terenie współczesnego państwa leży wieś, w której urodził się Kościuszko?

Polska
Litwa
Białoruś

4 / 23 Czy Kościuszko miał pochodzenie szlacheckie?

Tak, jego ród od wieków mógł pieczętować się szlacheckim pochodzeniem
Tak, ale dopiero jego dziad uzyskał nobilitację
Nie, dopiero on sam zyskał nobilitację za zasługi wojskowe

5 / 23 Gdzie Kościuszko ukończył szkołę wojskową?

W Warszawie – Szkołę Rycerską utworzoną z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego
W Paryżu słynną École Militaire
Nie skończył szkoły wojskowej, edukację skończył na etapie Kolegium Pijarów

6 / 23 Gdzie Kościuszko przebywał, gdy w Polsce miał miejsce I rozbiór?

W Ameryce
We Francji
W Rosji

7 / 23 W którym roku Kościuszko przybył do Ameryki?

1766
1776
1788

8 / 23 W czasie wojny o niepodległość USA, Kościuszko zajmował się przede wszystkim:

Stawianiem fortyfikacji
Dowodzeniem kawalerią
Treningiem strzelców wyborowych

9 / 23 Fortyfikacje polowe opracowywane przez Kościuszkę szczególnie przyczyniły się do zwycięstwa w:

Oblężeniu Bostonu
Bitwie pod Saratogą
Bitwie pod Savannah

10 / 23 Fortyfikacje którego ze słynnych amerykańskich fortów zostały zaprojektowane przez Kościuszkę?

Washington na Manhattanie
Niagara
West Point

11 / 23 Jaki najwyższy stopień wojskowy Kościuszko uzyskał podczas służby w armii Stanów Zjednoczonych?

Pułkownik
Generał brygady
Generał dywizji

12 / 23 Kiedy Kościuszko wrócił do Rzeczpospolitej z USA?

W 1784 roku niedługo po zakończeniu wojny o niepodległość USA
W 1788 roku prosto na Sejm Wielki
W 1793 roku już po drugim rozbiorze

13 / 23 Czy pierwowzór postaci „Domingo” z filmu „Kos”, czarnoskóry adiutant Kościuszki Jean Lapierre to postać historyczna?

Nie, to postać całkowicie zmyślona
Tak, ale Kościuszce towarzyszył wyłącznie w Ameryce
Tak, i rzeczywiście przybył do Polski, gdzie mieszkał do śmierci

14 / 23 Czy Kościuszko walczył w wojnie w obronie Konstytucji 3 maja?

Nie, nie było go wtedy w kraju
Tak, ale nie pełnił żadnej istotnej roli
Tak, a nawet jako jeden z pierwszych otrzymał wprowadzony właśnie order Virtutti Militari

15 / 23 Kiedy na rynku w Krakowie został odczytany akt insurekcji, a Kościuszko złożył przysięgę jako naczelnik powstania?

12 marca 1794 r.
24 marca 1794 r.
4 kwietnia 1794 r.

16 / 23 Zwycięska bitwa pod Racławicami miała miejsce:

4 IV 1794 r.
6 VI 1794 r.
10 X 1794 r.

17 / 23 Uniwersał, który formalnie przyznawał ograniczoną wolność osobistą chłopom pańszczyźnianym, został wydany przez Kościuszkę:

W Krakowie
W okolicach Połańca
Pod Radomiem

18 / 23 Kościuszko został ranny i dostał się do niewoli rosyjskiej w czasie bitwy:

Pod Szczekocinami
Pod Maciejowicami
Pod Chełmem

19 / 23 Kościuszko zmarł w:

Niewoli w Rosji
USA
Szwajcarii

20 / 23 W którym roku zmarł Tadeusz Kościuszko?

1801
1815
1817

21 / 23 Przed śmiercią Kościuszko:

Prosił w liście do Tomasza Jeffersona, żeby pieniądze zarobione przez niego w Ameryce i tam się znajdujące zostały przeznaczone na wyzwolenie i edukację czarnoskórych niewolników
Wyzwolił w testamencie swoich chłopów od pańszczyzny
Zrobił obie te rzeczy

22 / 23 W 1818 roku ciało Tadeusza Kościuszki zostało sprowadzone do kraju i złożone:

Na warszawskich Powązkach
W krypcie archikatedry warszawskiej
W krypcie na Wawelu

23 / 23 W którym z tych miast nie ma pomnika Tadeusza Kościuszki?

W Chicago
W Łodzi
W Detroit
Pomnik Kościuszki jest we wszystkich powyższych miastach