Następcy Kopernika.
Astronomia i nauki matematyczno-przyrodnicze: Łatwy quiz

Polscy naukowcy zapisali się w historii poprzez liczne osiągnięcia z nauk matematyczno-przyrodniczych. Także współcześnie w tych dziedzinach pracuje wielu wybitnych polskich badaczy. W tym quizie sprawdzamy, co wiecie na ich temat. Pytania nie powinny sprawić większej trudności.
Twój wynik:

1 / 10 Maria Skłodowska-Curie otrzymała dwie Nagrody Nobla. Z jakich dziedzin?

Pierwszą z fizyki, drugą z chemii
Obie z fizyki
Obie z chemii

2 / 10 Jakie pierwiastki odkryła Maria Skłodowska-Curie

Rod i polon
Copernicium i polon
Polon i rad

3 / 10 Ignacy Łukasiewicz, wynalazca lampy naftowej i pionier przemysłu naftowego był z wykształcenia:

Fizykiem
Geologiem
Farmaceutą

4 / 10 Karol Olszewski i Zygmunt Wróblewski w 1883 roku:

Jako pierwsi na świecie skroplili tlen i azot
Rozszczepili jądro atomowe
Odkryli pierwsze pierwiastki promieniotwórcze

5 / 10 Polski kryptolog, który jako pierwszy na świecie złamał szyfr Enigmy to:

Jan Szczepanik
Marian Rejewski
Leon Łukaszewicz

6 / 10 Wynalezienie nazwanej jego nazwiskiem metody otrzymywania monokryształów krzemu sprawiło, że już po śmierci stał się najczęściej cytowanym polskim uczonym na świecie. Mowa o:

Ignacym Łukasiewiczu
Janie Czochralskim
Tadeuszu Sendzimirze

7 / 10 Polski matematyk Stefan Banach był czołowym przedstawicielem tzw.:

Lwowskiej szkoły matematycznej
Poznańskiej szkoły chemicznej
Wileńskiej szkoły biologicznej

8 / 10 Współtwórcą amerykańskiej bomby termojądrowej był polski matematyk:

Stefan Banach
Robert Oppenheimer
Stanisław Ulam

9 / 10 Polski fizyk teoretyczny, który już na przełomie lat 50. i 60. badał fale grawitacyjne, na długo przed obserwacyjnym potwierdzeniem ich istnienia to:

Bohdan Paczyński
ks. Michał Heller
Andrzej Trautman

10 / 10 Paleobiolog, jedna z najwybitniejszych specjalistów na świecie w zakresie badań nad pierwotnymi ssakami to:

Wilhelmina Iwanowska
Zofia Kielan-Jaworowska
Hanna Hirszfeld