Trudny quiz z historii Polski.
Pytamy o II RP

W naszym quizie pytamy o ważne daty z historii Polski w II RP. Pytania nie są proste. Zdobędziesz ponad 50 proc.?
Twój wynik:

1 / 20 W którym roku odbyły się pierwsze wybory do Sejmu Ustawodawczego w II RP?

W 1918 r.
W 1919 r.
W 1920 r.

2 / 20 Kobiety w Polsce uzyskały prawa wyborcze w:

1918 r.
1919 r.
1938 r.

3 / 20 Powstanie Wielkopolskie wybuchło w grudniu:?

1917 r.
1918 r.
1919 r.

4 / 20 Tzw. Mała Konstytucja została przyjęta w:

Grudniu 1918 roku
Lutym 1919 roku
Marcu 1921 roku

5 / 20 Którego dnia w 1920 roku wojska Armii Czerwonej, dowodzone przez Michaiła Tuchaczewskiego zbliżyły się do Warszawy, co uznaje się za początek bitwy warszawskiej?

1 sierpnia
13 sierpnia
15 sierpnia

6 / 20 W których latach miały miejsca kolejne powstania śląskie?

1917, 1919, 1921
1918, 1919, 1920
1919, 1920 i 1921
Wszystkie odbyły się w 1921 roku

7 / 20 W którym roku miały miejsce „zaślubiny” Polski z Bałtykiem w Pucku?

1918
1919
1920

8 / 20 Orlęta Lwowskie to młodzi polscy obrońcy Lwowa, którzy walczyli przeciwko:

Oddziałom ukraińskim w listopadzie 1918 roku
Armii Czerwonej latem 1920 roku
Obie te odpowiedzi są prawidłowe

9 / 20 W którym roku odbył się plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu dotyczący ewentualnego przyłączenia tych ziem do Polski?

1919
1920
1922

10 / 20 Kiedy miała miejsce operacja wojskowa znana jako Bunt Żeligowskiego?

W październiku 1920 roku
W sierpniu 1921 roku
W styczniu 1923 roku

11 / 20 Eligiusz Niewiadomski zamordował Gabriela Narutowicza:

15 sierpnia 1921 roku
16 grudnia 1922 roku
6 stycznia 1923 roku

12 / 20 W którym roku miał miejsce przewrót majowy?

W 1924 r.
W 1925 r.
W 1926 r.

13 / 20 Słynne spotkanie na moście Poniatowskiego pomiędzy Piłsudskim a prezydentem Wojciechowskim w trakcie przewrotu majowego miało miejsce:

10 maja
12 maja
15 maja

14 / 20 Wprowadzona po przewrocie majowym nowela do konstytucji przede wszystkim wzmacniająca pozycję prezydenta została wydana i ogłoszona w:

Czerwcu 1926 r
Lipcu 1926 r
Sierpniu 1926 r

15 / 20 W który roku odbyły się wybory brzeskie?

W 1926 roku
W 1930 roku
W 1935 roku

16 / 20 Konstytucję kwietniową uchwalono w:

1921 r.
1926 r.
1935 r.

17 / 20 Kiedy zmarł Józef Piłsudski?

W 1933 r.
W 1935 r.
W 1936 r.

18 / 20 Kiedy Polska podpisała pakt o nieagresji z ZSRR?

W 1921 r.
W 1932 r.
W 1939 r.

19 / 20 Polska podpisała z Niemcami deklarację o niestosowaniu przemocy w:

1932 r.
1934 r.
1938 r.

20 / 20 Kiedy odbyły się ostatnie wybory parlamentarne przed II wojną światową?

W 1935 r.
W 1938 r.
W 1939 r.