Dzień Niepodległości Ukrainy.
Łatwy quiz z historii

Dziś Ukraina obchodzi Dzień Niepodległości. Z tej okazji przygotowaliśmy quiz, w którym pytamy o historię Ukrainy. Pytania na pierwszy rzut oka mogą wydawać się trudne, ale po chwili zastanowienia nie powinny nikomu sprawić większej trudności.
Twój wynik:

1 / 22 Jak nazywał się i kim prawdopodobnie był założyciel Rusi Kijowskiej, potężnego średniowiecznego państwa, od którego Ukraina wywodzi swoją historię?

Ruryk, który prawdopodobnie był Waregiem, skandynawskim wikingiem
Rus, który prawdopodobnie był Grekiem z Bizancjum
Taras, który prawdopodobnie był Mongołem z Dalekiego Wschodu

2 / 22 Które z tych miast jest najstarsze?

Moskwa
Kijów
Warszawa

3 / 22 W XIII wieku rozbite na dzielnice ziemie ruskie popadły w zależność od:

Cesarstwa bizantyjskiego
Cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego
Złotej Ordy, czyli państwa Mongołów

4 / 22 Nazwa Zaporoża, po staropolsku nazywanego też Dzikimi Polami, pochodziła od:

Poroża występujących tam licznie jeleni
Tego, że kraina ta leżała „za porohami” (progami rzecznymi) Dniepru
Niezwykle wysokich progów budowanych tam domów

5 / 22 Zaporoże zasiedliła zdominowana przez ludność ruską wieloetniczna grupa zorganizowana na sposób wojskowy, której nazwa pochodzi prawdopodobnie od turecko-tatarskiego określenia ludzi wolnych. Ta grupa to oczywiście:

Kozacy
Husarze
Janczarzy

6 / 22 Powstania kozackie były organizowane na terenie Rzeczypospolitej:

Wyłącznie w XVI wieku
Regularnie od końca XVI do początku XVIII wieku
Powstanie Chmielnickiego z 1648 roku było jedynym powstaniem kozackim

7 / 22 Od wybuchu powstaniu Chmielnickiego system rządów Kozaków na Ukrainie nazywano:

Rzplitą
Dyktaturą
Hetmanatem

8 / 22 Ugoda perejasławska zawarta przez Kozaków w czasach powstania Chmielnickiego poddała ich pod władzę:

Króla Polski
Cara
Sułtana

9 / 22 Hetman Iwan Mazepa to jeden z ukraińskich bohaterów narodowych, przez współczesną Rosję uważanych za zdrajcę Rusi. Panowanie Mazepy skończyło się, gdy wystąpił przeciwko carowi Piotrowi I i w bitwie pod Połtawą wziął udział po stronie:

Szwecji
Turcji
Rosji

10 / 22 Hetmanat w Ukrainie prawobrzeżnej w XVIII wieku został zlikwidowany przez:

Iwana IV Groźnego
Katarzynę Wielką
Włodzimierza Lenina

11 / 22 Jeden z najsłynniejszych ukraińskich poetów narodowych tworzących w XIX wieku, członek Bractwa Cyryla i Metodego, skazany za pisanie w języku ukraińskim i promowanie niepodległości Ukrainy, uznawany za bohatera narodowego Ukrainy to:

Adam Mickiewicz
Piotr Konaszewicz-Sahajdaczny
Taras Szewczenko

12 / 22 Wyłonione po abdykacji cara Mikołaja II państwo ukraińskie, na którego czele stanął Symon Petlura to:

Ukraińska Republika Ludowa
Ukraińska Ludowa Republika Rad
Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka

13 / 22 Podpisana 21 kwietnia 1920 roku umowa warszawska pomiędzy Polską i Ukraińską Republiką Ludową oraz podpisana trzy dni później konwencja wojskowa mówiły o:

Uznaniu przez Polskę istnienia URL i jednoczesnym uznaniu przez URL granicy polsko-ukraińskiej na Zbruczu
Gwarancjach praw ukraińskiej ludności w Polsce i polskiej na Ukrainie
Współpracy militarnej obu krajów przeciw bolszewickim wojskom na terytorium Ukrainy
Wszystkich powyższych punktach

14 / 22 „Ja was przepraszam, panowie, ja was bardzo przepraszam, tak nie miało być” miał powiedzieć do internowanych w Polsce żołnierzy ukraińskiej armii po podpisaniu w 1921 roku traktatu ryskiego, czyli pokoju pomiędzy Polską i sowiecką Rosją oraz sowiecką Ukrainą:

Symon Petlura
Józef Piłsudski
Roman Dmowski

15 / 22 Jednym z najboleśniejszych wydarzeń w polsko-ukraińskiej historii jest rzeź wołyńska. Miała ona miejsce:

Podczas I wojny światowej
W dwudziestoleciu międzywojennym
Podczas II wojny światowej

16 / 22 Krym został przekazany Ukraińskiej SRR przez Rosyjską FSRR w:

1924 r.
1954 r.
1989 r.

17 / 22 Dzień Niepodległości Ukrainy obchodzony jest w rocznicę:

Pierwszych częściowo wolnych wyborów do Rady Najwyższej z 1990 roku
Podpisania z Rosją traktatu o wzajemnym uznaniu suwerenności i przebiegu granicy z 1990 roku
Przegłosowała Aktu ogłoszenia niepodległości Ukrainy z 1991 roku, który został następnie potwierdzony w referendum

18 / 22 Pierwszym prezydentem Ukrainy był:

Leonid Krawczuk
Borys Jelcyn
Petro Poroszenka

19 / 22 Pomarańczowa rewolucja miała miejsce w:

1999 roku
2004 roku
2013 roku

20 / 22 Rewolucja Godności z 2014 roku, nazywana też Euromajdanem doprowadziła do ucieczki z kraju prezydenta:

Wiktora Juszczenki
Wiktora Janukowycza
Leonida Kuczmy

21 / 22 W 2014 roku:

Rosja nielegalnie anektowała Krym
Rosja formalnie uznała tzw. Republiki Ludowe – Doniecką i Ługańską
Wołodymyr Zełenski został prezydentem Ukrainy
Miały miejsce wszystkie powyższe wydarzenia

22 / 22 Ukraina otrzymała status kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej w:

2004 roku
2014 roku
2022 roku