Więźniowie szyją maseczki ochronne. Specjalne procedury w więzieniach z powodu koronawirusa

Więźniowie szyją maseczki ochronne. Specjalne procedury w więzieniach z powodu koronawirusa

Więzienie, zdj. ilustracyjne
Więzienie, zdj. ilustracyjne Źródło: Fotolia / lettas
–Już od kilku dni codzienne produkowanych jest 3,5 tys. maseczek w przedsiębiorstwie podlegającym Ministerstwu Sprawiedliwości. Te maseczki szyją więźniowie – ogłosił wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Ze względu na epidemię koronawirusa, więzienia i areszty wprowadziły specjalne procedury.

Wiceminister Michał Wójcik, który jest przedstawicielem resortu w Rządowym Zespole Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialnym za więziennictwo, zaznaczył, że już dwa tygodnie temu przygotowane zostały wraz z Sanepidem specjalne procedury dotyczące wszystkich osób, które trafiają do zakładów penitencjarnych. – Przygotowaliśmy dokładną listę procedur, która jest stosowana – powiedział Wójcik na konferencji prasowej.

Od 12 marca we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych dokonywany jest profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren. Kontroli poddawane są także osoby odwiedzające osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni Celsjusza, podejmowana jest decyzja o zakazie wejścia na teren jednostki.

Wójcik poinformował też, że na dzisiaj w polskich więzieniach jest 58 przypadków podejrzenia koronawirusa, z czego 40 przypadków dotyczy osadzonych, a 18 pracowników służby więziennej. – Nie stwierdzono w tych sytuacjach, że występuje koronawirus, natomiast jest taka możliwość – podkreślał wiceminister. – Osadzeni są izolowani, a funkcjonariusze pozostają w kwarantannie. Jeżeli sytuacja się znacznie pogorszy, to zastrzegamy sobie prawo, żeby podjąć dalej idące działania. Tym najdalej idącym działaniem jest ograniczanie wizyt osób z zewnątrz w jednostkach penitencjarnych – dodał.

Więźniowie szyją maseczki

Wiceminister Wójcik poinformował też, że w podległych Ministerstwu Sprawiedliwości zakładach przywięziennych, w których pracują wieźniowie ruszyła lub ruszy w najbliższym czasie produkcja środków ochronnych.

– Pan minister polecił mi sprawdzenie możliwości produkcyjnych zakładów przywięziennych w Polsce w zakresie produkcji środków dezynfekujących, ubrań ochronnych i maseczek. To są jednostki-przedsiębiorstwa, które produkują różnego rodzaju towary – powiedział Wójcik.

Wiceminister oznajmił, że w przedsiębiorstwie podlegającym Ministerstwu Sprawiedliwości od kilku dni codzienne produkowanych jest już 3,5 tys. maseczek dziennie. – Możemy rozszerzyć tę produkcję do 7-8 tys na dobę – podkreślił Wójcik – Te maseczki szyją więźniowie. W sumie cztery przedsiębiorstwa mogą produkować maseczki, kombinezony i środki dezynfekujące – dodał.

Procedury w sądach

Szerokie działania związane z reorganizacją pracy sądów i zapewnieniem w nich bezpieczeństwa zdrowotnego przedstawiła Wiceminister Anna Dalkowska, odpowiedzialna na nadzór nad sądownictwem. Zgodnie z ustalonymi zaleceniami od 13 marca do 31 marca 2020 r. we wszystkich sądach w całym kraju wokandy ograniczone są tylko do najbardziej pilnych spraw.

Rozpowszechniona została lista spraw pilnych, które nie mogą być przekładane na późniejszy termin, jaką Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało do Prezesów Sądów Apelacyjnych i Okręgowych. Są to sprawy rekomendowane do rozpoznania w trybie niecierpiącym zwłoki. Zostały one wyłączone z zarządzeń dotyczących odwoływania rozpraw i posiedzeń z udziałem stron. Są wśród nich m.in. sprawy dotyczące tymczasowego aresztowania, sprawy rodzinne i opiekuńcze, przeciwdziałania przemocy domowej, wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Sprawiedliwości prezesi sądów uruchomili specjalne mechanizmy ochrony przed zarażeniem koronawirusem. Stosowane są procedury wzmożonej higieny i ograniczania kontaktów z osobami, które wracają z zagranicy z rejonów zagrożeń. Prowadzone są przesłuchania świadków za pomocą video, stosuje się telepracę. W budynkach sądowych dostępne są płyny odkażające, mierzona jest temperatura osób, które wchodzą do sądów. Ograniczono lub wstrzymano działanie biur obsługi interesantów i czytelni akt sądowych.

Czytaj też:
Koronawirus w Warszawie. Trzaskowski podjął decyzję w sprawie pływalni, saun i siłowni