Sejm: Ustawa medialna została skierowana do dalszych prac

Sejm: Ustawa medialna została skierowana do dalszych prac

Dodano:   /  Zmieniono: 
Sala obrad Sejmu RP
Sala obrad Sejmu RP Źródło: Flickr / Piotr Drabik
Wszystkie trzy projekty ustaw składające się na tzw. dużą ustawę medialną po pierwszym czytaniu w Sejmie zostały skierowane do dalszych prac w Komisji Kultury i Środków Przekazu. Większością głosów posłowie opowiedzieli się przeciwko odrzuceniu projektu ustawy w całości.

Na poselski projekt Prawa i Sprawiedliwości tzw. dużą ustawę medialną składają się trzy propozycje ustaw: o mediach narodowych, o składce audiowizualnej oraz przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej.

Podczas debaty nad projektami ustaw opozycja zgłosiła propozycję odrzucenia ich już w pierwszym czytaniu. Większość posłów zagłosowała jednak przeciwko tym propozycjom i tym samym wszystkie trzy projekty ustaw skierowano dzisiaj do dalszych prac w komisji.

Poselski projekt ustawy o mediach narodowych dotyczy nowego kompleksowego uregulowania zadań, organizacji i funkcjonowania mediów, w tym Państwowej Agencji Prasowej, ustanowienia Rady Mediów Narodowych oraz Funduszu Mediów Narodowych. Poselski projekt ustawy o składce audiowizualnej dotyczy zastąpienia dotychczasowych przepisów o opłacie abonamentowej nowym unormowaniem, tzw. składką audiowizualną opłacaną przez końcowego odbiorcę energii elektrycznej.

Zgodnie z propozycją poselską ustawy przewidują przekształcenie od 1 lipca br. Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej w instytucje mediów narodowych. Zakłada się, że 6-osobowa Rada Mediów Narodowych wybierana przez Sejm (w tym jedno miejsce gwarantowane dla kandydata z największego klubu opozycyjnego), Senat i prezydenta na 6-letnią kadencję miałaby wybierać władze mediów publicznych. Dyrektorów naczelnych poszczególnych mediów wybierano by w drodze jawnych konkursów spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje społeczne i stowarzyszenia twórcze. W projekcie ustawy przewiduje się wprowadzenie składki audiowizualnej w wysokości 12 lub 15 zł miesięcznie, pobieranej z rachunkiem za prąd od 1 stycznia 2017 r.

Czytaj też:
"Duża" ustawa medialna - duży spór w Sejmie. "Dobra zmiana" kontra "PRL PiS, nie bis"

Źródło: wyborcza.pl, wprost.pl, isb.news