Posłowie zmienili ustawę o wyścigach konnych. Wzmocniono pozycję ministra rolnictwa

Posłowie zmienili ustawę o wyścigach konnych. Wzmocniono pozycję ministra rolnictwa

Wyścigi konne
Wyścigi konne Źródło:Flickr / Paul
Dodano:   /  Zmieniono: 
Liczbę członków Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych zmniejszono do 9. Wzmocniono także kontrolę ministra rolnictwa nad prezesem Rady.

Spośród 9 członków Rady PKWK 6 członków będzie powoływanych przez ministra rolnictwa. Wybierze on spomiędzy kandydatów przedstawionych przez organizatorów wyścigów konnych, organizacje zrzeszające hodowców i właścicieli koni ras dopuszczonych do udziału w wyścigach konnych. Dwie osoby w Radzie będą reprezentować organizacje trenerów i jeźdźców. Ostatni członek Rady zostanie powołany przez ministra rolnictwa. Uchwały Rady będą podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 5 jej członków.

Nowe przepisy przewidują, że Rada będzie miała możliwość wnioskowania o odwołanie jednego z członków, jeżeli ten będzie utrudniał lub uniemożliwiał jej pracę. Będzie też mogła wnioskować o odwołanie prezesa. Także minister rolnictwa będzie mógł odwołać członka Rady z własnej inicjatywy.

Tak samo jak do tej pory, prezes PKWK będzie powoływany i odwoływany przez ministra rolnictwa, jednak nie będzie już potrzebny do tego wniosek Rady PKWK, a jedynie zasięgnięcie jej opinii.

Za uchwaleniem ustawy opowiedziało się 235 posłów, przeciw było 199 osób, a 11 wstrzymało się od głosu.

Czytaj też:
Resort rolnictwa przejmie Polski Klub Wyścigów Konnych?
Czytaj też:
PiS chce nowelizować ustawę o wyścigach konnych. Nowoczesna: Kolejna ustawa "korytkowa"

Źródło: sejm.gov.pl