Pracownik skazany za odmowę druku ulotek fundacji LGBT. Ministerstwo interweniuje

Pracownik skazany za odmowę druku ulotek fundacji LGBT. Ministerstwo interweniuje

Dodano:   /  Zmieniono: 55
LGBT, tęczowa flaga
LGBT, tęczowa flaga / Źródło: Fotolia / jgolby
Ministerstwo sprawiedliwości wydało oświadczenie po wyroku skazującym na pracownika prywatnej drukarni, który z powodu własnych przekonań odmówił przyjęcia zlecenia od Fundacji LGBT Business Forum.

Sprawa dotyczy wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa, który uznał, że pracownik prywatnej drukarni, odmawiając wydrukowania materiałów promujących treści homo, bi- i transseksualne, popełnił wykroczenie z art. 138 Kodeksu wykroczeń.

Według tego artykułu, kto umyślnie i bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany, podlega karze grzywny. Pracownika drukarni ukarano grzywną w wysokości 200 zł.

Interwencja Ordo Iuris

Instytut Ordo Iuris, działający na rzecz kultury prawnej, interweniował w tej sprawie. Wskutek działań instytutu wyrok nakazowy utracił moc.

"Niczym nieuzasadniona akcja propagandowa Kampanii Przeciw Homofobii, podjęta na podstawie pozbawionego już mocy wyroku nakazowego, ma na celu zastraszanie przedsiębiorców i pracowników korzystających ze swych konstytucyjnie gwarantowanych wolności. Niepokojące jest niezwykle aktywne zaangażowanie Rzecznika Praw Obywatelskich w doprowadzenie do wydania wyroku w tej sprawie" - czytamy na stronie Ordo Iuris.

"Niebezpieczny precedens"

"Sądy są zobowiązane strzec konstytucyjnej wolności sumienia, a nie ją łamać. Mają stać na straży praw i wolności obywateli, w tym także wolności działalności gospodarczej, a nie narzucać im przymus. Żadne ideologiczne racje nie uzasadniają naruszania tych fundamentalnych zasad" - głosi oświadczenie wydane przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro.

Minister sprawiedliwości stwierdza, że wyrok nakazowy wobec pracownika prywatnej drukarni, który odmówił przyjęcia zlecenia Fundacji LGBT Business Forum, jest "niebezpiecznym precedensem". "Burzy wolność myśli, przekonań i poglądów, a także swobodę gospodarczą, polegającą na dowolności transakcji. Stawia w uprzywilejowanej pozycji Fundację reprezentującą środowiska mniejszości seksualnych, a łamie wolność sumienia pracownika, który ma prawo nie popierać homoseksualnych treści" - czytamy.

W związku z powyższym, minister sprawiedliwości zdecydował, że Prokuratura Okręgowa w Łodzi zbada postępowanie przed Sądem Rejonowym dla Łodzi - Widzewa. "Celem jest obiektywne rozpatrzenie złożonego wniosku o ukaranie, mając na względzie zasady wolności sumienia i zdrowego rozsądku" - wskazuje w oświadczeniu minister Ziobro.

Stanowisko KPH o wyroku

Z kolei Kampania Przeciw Homofobii w dniu wydania wyroku napisała na Facebooku o "wielkim sukcesie grupy prawnej KPH".

"Sąd Rejonowy w Łodzi wyrokiem nakazowym uznał, że pracownik drukarni, który odmówił wykonania usługi zleconej przez Fundację LGBT Business Forum, popełnił wykroczenie. Jest to pierwszy w Polsce wyrok wydany w sprawie dotyczącej ochrony osób LGBT w dostępie do usług" - napisano na stronie Kampanii Przeciw Homofobii.

Źródło: ms.gov.pl, kph.org, Wprost.pl
 55

Czytaj także