Specjalnie dla Misiewicza zmieniono statut w PGZ

Specjalnie dla Misiewicza zmieniono statut w PGZ

Dodano:   /  Zmieniono: 90
Bartłomiej Misiewicz, Antoni Macierewicz
Bartłomiej Misiewicz, Antoni Macierewicz / Źródło: Newspix.pl / KRZYSZTOF BURSKI
Do tej pory, aby zostać członkiem rady nadzorczej trzeba było odbyć kurs dla członków rad nadzorczych oraz posiadać wykształcenie wyższe. Bartłomiej Misiewicz, który objął właśnie podobną funkcję w PGZ, nie posiada ani jednego ani drugiego. Jak zatem mogło do tego dojść? Pomogła zmiana treści statutu spółki, której dokonano kilka dni temu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Zbrojeniowej 31 sierpnia 2016 roku zmieniło swój statut. Po porównaniu treści obu dokumentów okazuje się, że zmieniły się właśnie zapisy dotyczące wymogów stawianych członkom rady nadzorczej.

Statut z 10 czerwca 2015 roku określał wymogi wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów, regulującym rodzaj szkoleń i egzaminów, jakie powinni odbyć przyszli członkowie rad nadzorczych. "Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 roku w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariusze (Dz. U. Nr 198, poz. 2038, z późn. zm.)" – czytamy. Zapis ten zniknął w wersji statutu z 31 sierpnia 2016 roku.

Z kolei w Rozporządzeniu Rady Ministrów ws. szkoleń i egzaminów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb państwa jest jedynym akcjonariuszem, czytamy, że kandydat musi odbyć specjalny kurs, który kończy się egzaminem przed komisją wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

Paragraf 3. rozporządzenia mówi ponadto, że "kandydaci na członków rad nadzorczych, z wyjątkiem kandydatów wybieranych przez pracowników, rolników i rybaków, powinni mieć ukończone studia wyższe".

Rozporządzenie przewiduje także zwolnienie kandydata z obowiązku zdawania egzaminów w sytuacjach jeżeli m.in.: posiadają tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych i ekonomicznych, czy posiadają wpis na listę radców prawnych, adwokatów, czy biegłych rewidentów księgowych.

„Kończę studia licencjackie”

7 września na antenie TVN24 Bartłomiej Misiewicz przyznał, że „kończy studia licencjackie”. Rzecznik MON Bartłomiej Misiewicz, którego niedawno odznaczono Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, został członkiem rady nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Misiewicz poinformował, że współpracuje z Antonim Macierewiczem od 10 lat. Zdradził również, że „kończy studia licencjackie”. Zapytany o kurs na członka rady nadzorczej stwierdził, że w PGZ nie ma takiego obowiązku. – W spółkach, które są podległe PGZ nie jest wymagane posiadanie takiego kursu – odparł.

Czytaj też:
Misiewicz w radzie nadzorczej PGZ. "Kończę studia licencjackie"

Źródło: rp.pl / wprost.pl
 90

Czytaj także