Rząd przygotował projekt ustawy o repatriacji. Do kraju wróci 12 tysięcy Polaków?

Rząd przygotował projekt ustawy o repatriacji. Do kraju wróci 12 tysięcy Polaków?

Dodano:   /  Zmieniono: 13
Posiedzenie rządu Beaty Szydło
Posiedzenie rządu Beaty Szydło / Źródło: Flickr / Kancelaria Premiera
Do międzyresortowych uzgodnień i konsultacji społecznych trafił projekt zmiany ustawy o repatriacji. Jeśli zostałby przyjęty, do kraju mogłoby wrócić około 12 tysięcy Polaków mieszkających na terenach dawnego ZSRR.

Według projektu osoba o narodowości polskiej to osoba, „deklarująca narodowość polską”, której „jedno z rodziców lub dziadków, albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej”.  Przygotowany przez rząd projekt ustawy zakłada m.in utworzenie Rady do Spraw Repatriacji, która będzie zajmowała się całą logistyką związaną z powrotem Polaków do kraju. Od jej decyzji będzie zależało m.in. zapewnienie miejsca w specjalnych ośrodkach, które mają być prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje czy osoby prawne. Ośrodki będą musiały mieć standard hotelu turystycznego. Pieniądze na ich działalność będą pochodziły z budżetu państwa,a repatrianci będą mogli przebywać w takich ośrodkach przez okres maksymalnie 12 miesięcy. W późniejszym okresie będą musieli wynająć mieszkania. Państwo ma jednak zapewnić wsparcie finansowe, które pozwoli na częściowe pokrycie opłat za wynajem. Tego typu dodatek ma przysługiwać przez okres do 10 lat.

Rząd zaproponował także pomoc repatriantom w aklimatyzacji w kraju. Projektu stawy przewiduje utworzenie instytucji tzw. osoby wspierającej o przydzieleniu której będzie decydowała gmina. „Zadaniem osoby wspierającej będzie pomoc repatriantowi w adaptacji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej” – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy. Taka pomoc jest przewidziana przede wszystkim dla osób starszych i schorowanych.

Aby ułatwić funkcjonowanie w kraju rząd chce wprowadzić zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.  Obecnie nawet, jak repatriant otrzymał mieszkanie w wyniku darowizny, musiał za nie zapłacić podatek. Po zmianach nie będzie tego robił o ile nie będzie posiadał innego lokalu.

Według wstępnych założeń program powrotu Polaków do kraju będzie realizowany w latach 2017–2026. W tym czasie do kraju ma wrócić około 12 tysięcy repatriantów. Koszt całego programu oszacowano na ponad 385 mln zł. W całości ma być pokryty z budżetu.

Źródło: TVP Info
+
 13

Czytaj także