Stopa bezrobocia w listopadzie najniższa od 25 lat

Stopa bezrobocia w listopadzie najniższa od 25 lat

Dodano:   /  Zmieniono: 17
praca fot. BlueSkyImages/Fotolia
Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,2 proc. w listopadzie, czyli nie zmieniła się wobec poprzedniego miesiąca i była o 1,4 pkt proc. niższa w ujęciu rocznym, szacuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), powołując się na dane z urzędów pracy. Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w listopadzie nie był tak niski począwszy od 1991 roku – podkreślił resort.

„Stopa bezrobocia rejestrowanego wg szacunków MRPiPS wyniosła w listopadzie br. 8,2 proc. i w porównaniu do października br. nie uległa zmianie. W analogicznym okresie ubiegłego roku (listopad 2015 - październik 2015) natężenie bezrobocia również nie zmieniło się i wynosiło 9,6 proc.” – czytamy w komunikacie.

Najniższa stopa bezrobocia występuje w województwie wielkopolskim (5 proc.), a najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (13,9 proc.).

„Liczba bezrobotnych na koniec listopada br. wyniosła ponad 1,3 mln osób. Spadek liczby bezrobotnych w listopadzie br. miał miejsce w 4 województwach: łódzkim, mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Najsilniej (procentowo) bezrobocie spadło w województwie łódzkim, o 1,1 proc. (o 1 tys. osób)” - czytamy dalej.

Liczba bezrobotnych w końcu października br. była o 207,6 tys. osób niższa niż przed rokiem (spadek o 13,7 proc.).

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w październiku 2016 wyniosła 109,3 tys. – podał także resort.

W końcu listopada minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska mówiła, że stopa bezrobocia rejestrowanego utrzyma się na obecnym poziomie do końca 2016 r.

W projekcie przyszłorocznego budżetu rząd przewiduje, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2016 r. wyniesie 8,9 proc., by z końcem 2017 r. obniżyć się do 8 proc. (wobec 9,8 proc. na koniec 2015 r.).

Źródło: ISBnews
+
 17

Czytaj także