IPN udostępnił wykaz dokumentów zastrzeżonych. „Nie chcemy nikogo lustrować”

IPN udostępnił wykaz dokumentów zastrzeżonych. „Nie chcemy nikogo lustrować”

Wejście do IPN
Wejście do IPN Źródło:Wikipedia / By Adrian Grycuk (Own work), CC BY-SA 3.0 pl
W wykazie, który IPN opublikował na swojej stronie internetowej IPN, znalazły się informacje dotyczące ok. 6,5 tys. jednostek archiwalnych zawierających po 2 sygnatury i krótki opis. Wykaz dokumentów cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że strona internetowa IPN jest przeciążona.

W wykazie, który IPN opublikował na swojej stronie internetowej IPN, znalazły się informacje dotyczące ok. 6,5 tys. jednostek archiwalnych zawierających po 2 sygnatury i krótki opis. W rejestrze znajdziemy również prostą wyszukiwarkę oraz słownik, ułatwiający rozszyfrowanie informacji o skrótach i akronimach zawartych w materiałach. Wykaz zawiera jedynie te jednostki archiwalne, które w 2016 roku wyłączono z magazynów, gdzie znajdował się były tajny zbiór archiwum IPN. W spisie znajdują się sygnatury jednostek archiwalnych oraz ich krótki opis.

Wykaz powstał na podstawie ewidencji (spisów i aneksów do spisów zdawczo-odbiorczych) dokumentującej procedurę przenoszenia materiałów ze zbioru wyodrębnionego do dostępnego zasobu archiwalnego IPN (zbioru ogólnego). Szczegółowy opis dokumentów ujętych w wykazie zostanie zamieszczony w aplikacji Cyfrowe Archiwum, dostępnej w każdej czytelni Instytutu Pamięci Narodowej.

Sławomir Cenckiewicz zapewnił, że IPN nie chce nikogo lustrować, ani przesądzać czy był TW. Podkreślił, że chodzi wyłącznie o informację co zawiera wykaz, jakie będą kolejne kroki, jak wygląda proces odtajnienia akt, a także jak będzie wyglądał katalog oraz weryfikacja klauzul w aktach po byłym zborze zastrzeżonym IPN.

Z informacji na stronie internetowej IPN wynika, że wśród opisów znajdują się dane osobowe funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa oraz informacje dotyczące wyposażenia wywiadowczego czy prowadzenia spraw operacyjnych. O tym, czy ostatecznie dokumenty zostaną odtajnione będzie decydował prezes IPN.

Pełen indeks zbiorów jest dostępny na stronie IPN.

Źródło: IPN