Skandal z suplementami. Resort zdrowia przedstawia planowane zmiany

Skandal z suplementami. Resort zdrowia przedstawia planowane zmiany

leki, suplementy, dieta
leki, suplementy, dieta / Źródło: Fotolia / inventart
NIK na początku lutego alarmowała, że rynek suplementów diety wymaga pilnej poprawy regulacji dotyczących tych produktów. Donosiła o znajdujących się w aptekach zafałszowanych środkach zawierających np. bakterie chorobotwórcze czy stymulanty podobne do amfetaminy. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztof Łanda przedstawił dziś w Sejmie plany dotyczące tej kwestii.

O brak właściwego nadzoru nad bezpieczeństwem suplementów diety pytali ministra zdrowia posłowie PiS Anna Sobecka i Wojciech Zubowski. W toku kontroli Najwyższa Izba Kontroli zleciła badanie losowo wybranych suplementów diety Narodowemu Instytutowi Leków oraz Łódzkiemu Regionalnemu Parkowi Naukowo-Technologicznemu. Na jedenaście badanych prób, w czterech próbkach suplementów diety z grupy probiotyków stwierdzono obecność niewykazanych w składzie szczepów drobnoustrojów. Również w czterech próbkach poddanych badaniu stwierdzono niższą, niż deklarowana na opakowaniu, liczbę bakterii probiotycznych. Co więcej, w jednej próbce wykryto zanieczyszczenie produktu - obecność bakterii chorobotwórczych z grupy Enterococcus Faecium, czyli tzw. bakterii kałowych. Ich obecność stwarzała poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia konsumentów. Podkreślić należy, że nawet przy tak niewielkiej skali badań zleconych przez Najwyższą Izbę Kontroli, odsetek produktów zawierających niekorzystne dla zdrowia składniki jest bardzo wysoki.

Najwyższa Izba Kontroli wskazała zatem na konieczność objęcia tego obszaru przez Ministra Zdrowia szczególnym nadzorem, w celu wyegzekwowania od organów sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem suplementów diety realizacji wszystkich obowiązków wynikających z już obowiązujących aktów prawnych. Ponadto, Najwyższa Izba Kontroli widzi potrzebę podjęcia działań legislacyjnych, zmierzających do wprowadzenia nowych kompleksowych rozwiązań prawnych rangi ustawowej, dotyczących suplementów diety.

Działania planowane przez Ministerstwo Zdrowia

Podsekretarz stanu w MZ podkreślił dziś w Sejmie, że resort dostrzega problemy i zwrócił uwagę na regulacje unijne dotyczące tego segmentu rynku. – W pewnych względach regulują także rynek polski i ograniczają nasze możliwości działania – tłumaczył.

Jak zauważył dalej, Polacy nadużywają suplementów diety. – Popyt na sprzedaż tych produktów może być kreowany przez agresywny marketing. Im większe środki są wydawane na marketing, tym większa jest konsumpcja – wyjaśnił.

Krzysztof Ładna przypomniał, że w Ministerstwie Zdrowia przygotowywany jest projekt dużej nowelizacji prawa farmaceutycznego. Jako planowane zmiany dotyczące suplementów diety wymienił:

 • Możliwość wprowadzenia opłat za powiadomienia o wprowadzeniu do obrotu suplementów diety oraz za zmianę tych powiadomień od GIS
 • Regulowanie reklamy tak, by nie zawierała błędnych treści
 • Ograniczenie asortymentu suplementów diety w aptekach
 • Umożliwienie odróżnienia suplementów poprzez wprowadzenie niebieskiego paska na każdym z nich
 • Ograniczenie stosowania „nazw parasolowych”, które imitują leki
 • Wprowadzenie konieczności badania suplementów przez wprowadzeniem ich do sprzedaży do aptek
 • Zakazanie stosowania w reklamie takich trików, że to lekarz czy osoba wyglądająca na lekarza zaleca zastosowanie danego suplementu
 • Absolutny zakaz reklamy podczas audycji dla dzieci

– Samo środowisko producentów widzi te nieprawidłowości i wprowadza kodeks etyki, poddając się samoregulacjom. Nie wiemy jeszcze, czy to będzie skuteczne. Szara strefa jest nielegalna. Jeżeli dany produkt nie został zgłoszony do urzędu, to nie powinien być w obrocie – podkreślił Łanda.

Czytaj także:
Przerażające ustalenia NIK dot. suplementów diety. W składzie substancje podobne do amfetaminy i bakterie kałowe

Źródło: WPROST.pl

Czytaj także

 4
 • Syndicate   IP
  Krzysztof Ł. wymaga trwałej opieki specjalisty w postaci psychiatry. Każdy wie, że suplementy diety to nie prawo farmaceutyczne, tylko prawo żywnościowe. Tym samym co ma piernik do wiatraka w tym zakresie ? Nic. Ważne, że twierdzi iż coś robi, tylko nie w tym zakresie co potrzeba. Jak wiem, to lekami zajmuje się Główny Inspektorat Farmaceutyczny, a Główny Inspektorat Sanitarny zajmuje się m.in. rejestracją suplementów, które to podlegają pod prawo żywnościowe. Oprócz tego nie można wymagać od przedsiębiorcy takiej opłaty. Czas, albo się zapoznać z ustawami, albo się zwolnić i malować krawężniki na biało jak w Korei Płn. gENIUSZ z Ministerstwa Zdrowia.
  • dobry poczatek   IP
   a kiedy bedzej kolej na ujawnienie prawdy i korupcji o szczepionkach!
   • tolek   IP
    Rozumiem, że dane o szkodliwości leków, bo niektóre mają po kilkadziesiąt działań ubocznych, również będą weryfikowane? Wiele suplementów jest niezwykle wartościowych i stanowią ogromne zagrożenie dla koncernów farmaceutycznych. A są relatywnie i ogólnie - bardzo tanie. Ale za to badania - bardzo drogie.
    Na badania będzie stać wyłącznie przemysł farmaceutyczny. Kierunek jest jasny.
    O ile pamiętam, to Beata Szydło zakładała likwidację reklam LEKÓW bez recepty w związku z ich nadmiernym spożyciem. Dlaczego ten temat ucichł?
    Pamiętajmy, skąd przyszedł p. Łanda do ministerstwa.
    Krzysztof Łanda – prezes Fundacji Watch Health Care finansowanej przez koncerny farmaceutyczne, który został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
    http://www.korektorzdrowia.pl/wp-content/uploads/fundacja-watch-health-care-sprawozdanie-z-dzialalnosci-za-okres-od-1-stycznia-2013-do-31-grudnia-2013.pdf.pdf
    Od 2008 do 2015 wspólnik w HTA Audit Stabrawa, Łanda, Kordecka sp.j. („Naszymi klientami są największe koncerny farmaceutyczne oraz producenci wyrobów medycznych.” http://htaaudit.eu/)