Plan prac TK. Za miesiąc zajmie się skargą prezydenta na ustawę PiS

Plan prac TK. Za miesiąc zajmie się skargą prezydenta na ustawę PiS

Sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego (fot.trybunal.gov.pl)
Wokanda Trybunału Konstytucyjnego zapełnia się. W kolejnych dniach rozpoznanych zostanie kilka spraw, a 24 marca TK na wniosek prezydenta zbada ustawę Prawo o zgromadzeniach.

W czwartek na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich TK ogłosił orzeczenie w sprawie zwrotu opłaty za edukację przedszkolną dzieci dla członków służby zagranicznej. Sprawa zainicjowana została na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich. We wtorek 28 lutego odbędą się dwie rozprawy.

W trakcie pierwszej na wniosek prezydenta Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności ustawy z dnia 9 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o kuratorach sądowych z Konstytucją RP. Rozprawie przewodniczyć będzie sędzia Julia Przyłębska, odbędzie się ona przy pełnym składzie. Na godzinę 13 tego samego dnia zaplanowana została rozprawa dotycząca dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz nowych zadań gminy. Rozprawuie przewodzić będzie Piotr Pszczółkowski. Na 9 marca zaplanowana została rozprawa w sprawie waloryzacji odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość zainicjowana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.

W czwartek 24 marca Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącą nowelizacji Prawa o zgromadzeniach. TK rozpozna wniosek w pełnym składzie. Rozprawie przewodniczyć będzie prezes Julia Przyłębska, a sędzia Mariusz Muszyński będzie sprawozdawcą.

Czytaj też:
Andrzej Duda zaskarżył do TK nowelizację ustawy o zgromadzeniach. To projekt PiS

Źródło: trybunal.gov.pl, Wprost.pl
 5

Czytaj także