„Solidarność” interweniuje u premier: Ustawa może grozić demontażem służby zagranicznej RP

„Solidarność” interweniuje u premier: Ustawa może grozić demontażem służby zagranicznej RP

Beata Szydło i Witold Waszczykowski
Beata Szydło i Witold Waszczykowski / Źródło: Newspix.pl / DAMIAN BURZYKOWSKI
Przyjęte we wtorek 14 marca przez rząd propozycje zmian w ustawie o służbie zagranicznej nie wszystkim przypadły do gustu. List do premier Beaty Szydło wystosowali związkowcy z NSZZ „Solidarność” Pracowników Służby Zagranicznej.

Związkowcy podkreślają, że przygotowany przez MSZ projekt ustawy nie był z nimi konsultowany, dlatego dopiero po jego upublicznieniu przedstawiają opinią. Zdaniem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Służby Zagranicznej dokument powinien ponownie trafić do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie zostałby poddany szerokim konsultacjom ze związkami zawodowymi, ekspertami oraz praktykami dyplomacji. Związkowcy przekonują, że w ten sposób mogłyby zostać wyeliminowane błędy i sprzeczności w projekcie.

Jakie zagrożenia widzą związkowcy?

„Solidarność” podkreśla przy tym, że sama od lat postulowała konieczność zmian w funkcjonowaniu służby zagranicznej, jednak jej zdaniem powinny one zostać poprzedzone konsultacjami. „Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Służby Zagranicznej nie może zaakceptować ani niepublicznego, wręcz potajemnego, trybu przygotowania projektu, ani proponowanych zapisów ustawy, które – w opinii związku zawodowego – naruszają konstytucyjne i pracownicze prawa osób, zatrudnionych obecnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, a jeśliby były wdrożone, mogłyby skutkować groźnym dla bezpieczeństwa i interesów Rzeczypospolitej osłabieniem, jeśli nie demontażem, służby zagranicznej RP” – czytamy w liście.

Związkowcy podkreślają, że ich szczególne zaniepokojenie budzi artykuł 7 ustawy, w myśl którego po sześciu miesiącach od wejścia w życie ustawy pracę stracą wszyscy członkowie służby zagranicznej RP, którzy nie otrzymają propozycji pracy lub nie przyjmą nowych warunków pracy i płacy. „Jednoczesne wygaśnięcie stosunków pracy z wszystkimi urzędnikami służby zagranicznej, przy niezmienionych ustawowych zadaniach Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, jest działaniem nadzwyczajnym, którego nie usprawiedliwia ani sytuacja międzynarodowa, ani obecny stan polskiej służby zagranicznej” – podkreślają związkowcy. Jak zaznaczają, MSZ ignoruje fakt, że wśród wyżej wymienionych osób mogą znajdować się pracownicy podlegający szczególnej ochronie prawnej.

Co się zmieni?

Wprowadzenie kategorii kontraktowych członków służby cywilnej i uniemożliwienie pełnienia służby zagranicznej byłym współpracownikom organów bezpieczeństwa PRL – to jedne z głównych zmian proponowanych w nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej, która została przyjęta na wtorkowym posiedzeniu rządu. Więcej na ten temat:

Czytaj też:
Dyplomaci rodem z PRL-u stracą pracę. Rząd poparł projekt ustawy o służbie zagranicznej

Źródło: TVP Info / TVN24
+
 18

Czytaj także