Czym jest konstruktywne wotum nieufności

Czym jest konstruktywne wotum nieufności

Sejm
Sejm / Źródło: Fotolia / fot. Marcin Chodorowski
Po raz kolejny w historii III RP parlamentarzyści złożyli wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu. Czym jest i jak będzie wyglądać debata w Sejmie?

Konstruktywne wotum nieufności jest jednym z konstytucyjnych uprawnień opozycji parlamentarnej. Jest to wniosek o dymisję premiera, a zarazem wskazanie jego następcy (takie założenie ma zapobiec destabilizacji systemu politycznego oraz zapewnić poparcie parlamentarne potencjalnemu nowemu gabinetowi – red.). By formalnie wnieść o usunięcie rządu i zastąpienie go wskazanym kandydatem pod wnioskiem musi podpisać się przynajmniej 46 posłów (w bieżącej kadencji Sejmu jedyną formacją polityczną, która posiada wystarczającą liczbę parlamentarzystów do samodzielnego przygotowania i złożenia wniosku, jest Platforma Obywatelska – red.).

Warunek odwołania rządu

Jeśli po debacie za odwołaniem rządu i powołaniem wskazanego we wniosku kandydata na urząd premiera, zagłosuje ustawowa większość posłów, czyli przynajmniej 231, niezależnie od liczby obecnych na sali sejmowej pod warunkiem zachowania kworum, prezydent odwołuje urzędującego premiera, a zarazem rząd i powierza misję formowania nowego gabinetu wybranemu przez Sejm kandydatowi.

Artykuł 158 Konstytucji RP

Art. 158.

1. Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów na wniosek zgłoszony przez co najmniej 46 posłów i wskazujący imiennie kandydata na Prezesa Rady Ministrów. Jeżeli uchwała została przyjęta przez Sejm, Prezydent Rzeczypospolitej przyjmuje dymisję Rady Ministrów i powołuje wybranego przez Sejm nowego Prezesa Rady Ministrów, a na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę.

2. Wniosek o podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1, może być poddany pod głosowanie nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia jego zgłoszenia. Powtórny wniosek może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia poprzedniego wniosku. Powtórny wniosek może być zgłoszony przed upływem 3 miesięcy, jeżeli wystąpi z nim co najmniej 115 posłów.

Debata w Sejmie

Prezydium Sejmu zdecydowało, że podczas debaty nad wnioskiem Platformy Obywatelskiej o wyrażenie wotum nieufności Radzie Ministrów kierowanej przez Prezes Rady Ministrów Panią Beatę Szydło i wybranie pana Grzegorza Schetyny na Prezesa Rady Ministrów przewidziano 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów oraz 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół.

Źródło: WPROST.pl
+
 3

Czytaj także