Ostrzejsze kary za przestępstwa popełnione na dzieciach. Prezydent przepisał ustawę

Ostrzejsze kary za przestępstwa popełnione na dzieciach. Prezydent przepisał ustawę

Dziecko, zdj. ilustracyjne
Dziecko, zdj. ilustracyjne / Źródło: Fotolia / napatcha
Andrzej Duda podpisał nowelizacją Kodeksu Karnego, która zaostrza kary za przestępstwa popełnione na dzieciach i osobach nieporadnych.

– Przepisy podpisywanej przeze mnie ustawy zmierzają do ochrony prawno-karnej osób małoletnich, zwłaszcza małoletnich poniżej 15 roku życia i osób nieporadnych życiowo – tłumaczył 11 kwietnia prezydent. Dodawał, że ustawa zmierza do ochrony najsłabszych, tych, których najłatwiej skrzywdzić i którzy mają najtrudniej w poszukiwaniu oparcia.

Prezydent przypomniał, że przepisy zostały prawie jednomyślnie przyjęte przez parlament. – Właściwe nie było takich przedstawicieli w parlamencie, którzy w sposób zdecydowany opowiadaliby się przeciwko tym przepisom. To także dla mnie jako tego, który współuczestniczył w przygotowaniu tego projektu, który niósł inicjatywę ustawodawczą, wielka satysfakcja – powiedział.

– Cieszę się, że mogę ten projekt dzisiaj podpisać. Cieszę się, że w niedługim czasie te przepisy wejdą w życie. Wierzę w to głęboko, że udoskonalą istniejącą w polskim systemie prawnym ochronę, przede wszystkim osób poniżej 15. roku życia – podkreślał prezydent. Zwrócił uwagę na dobrą współpracę z Rzecznikiem Praw Dziecka i Rzecznikiem Praw Pacjenta.

Co w ustawie?

Ustawa przewiduje zaostrzenie odpowiedzialności sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności, przeciwko rodzinie i opiece oraz inne zmiany, które zwiększają karnoprawną ochronę ofiar przestępstw, w szczególności osób nieporadnych ze względu na wiek lub stan zdrowia.

Nowelizacja zmienia m.in. art. 210 (porzucenie małoletniego do lat 15 lub osoby nieporadnej) w taki sposób, że:

  • w § 1 sankcję w postaci kary pozbawienia wolności do lat 3, zastąpiono karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5,
  • w § 2 (postać kwalifikowana, ze względu na następstwo czynu, którym jest śmierć porzuconej osoby) sankcję w postaci kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 zastąpiono karą pozbawienia wolności od lat 2 do 12;

Natomiast w art. 211 k.k. (uprowadzenie lub zatrzymanie osoby małoletniej poniżej lat 15 lub nieporadnej) sankcję w postaci kary pozbawienia wolności do lat 3, zastąpiono karą pozbawienia wolności, od 3 miesięcy do lat 5.

Czytaj także

 0