Polska odpowiedziała KE ws. sądów powszechnych

Polska odpowiedziała KE ws. sądów powszechnych

Flaga UE przed siedzibą KE
Flaga UE przed siedzibą KE / Źródło: Fotolia / fot. Andrey Kuzmin
Jak informują m.in. RMF FM i Polskie Radio, Polska odpowiedziała na zarzuty KE wobec przyjętej w lipcu ustawy o sądach powszechnych.

Komisja Europejska pod koniec lipca tego roku poinformowała, że w związku z opublikowaniem 28 lipca ustawy o sądach powszechnych w Dzienniku Ustaw, zostało wszczęte postępowanie przeciwko Polsce o naruszenie unijnego prawa. Komisja zaapelowała do Polski o „naprawienie ustawy”. Jednym z zastrzeżeń Komisji do ustawy o sądach powszechnych jest „dyskryminacja ze względu na płeć z powodu wprowadzenia odmiennego wieku wcześniejszego przejścia na emeryturę dla kobiet (60 lat) i mężczyzn (65 lat) sprawujących urząd sędziowski”. Według KE to naruszenie art. 157 Traktatu o funkcjonowaniu UE. Oprócz tego KE krytycznie ocenia uprawnienia ministra sprawiedliwości, które są nadawane mu na mocy ustawy.

Według informacji podanych przez Polskie Radio i RMF FM, polski rząd odrzucił zastrzeżenia KE, m.in. te dotyczące dyskryminacji. Rząd w oficjalnym piśmie do KE miał wskazał, że odmienny wiek jest zgodny z ustawą o wieku emerytalnym, która wejdzie w życie w październiku tego roku. Oprócz tego Polska podkreśliła, że nie ma przesłanek ku temu, że regulacje wprowadzone w lipcu mogą podważać niezależność sądów – co także zarzuciła Warszawie Bruksela.

Odpowiedź zostanie teraz oceniona przez Komisję Europejską. Jeżeli KE nie uzna jej za wystarczającą, można oczekiwać, że przejdzie do drugiego etapu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeśli jednak i to nie przyniesie rozstrzygnięcia sporu, KE skieruje pozew do unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który ma prawo do zasądzania kar finansowych.

Czytaj także:
Komisja Europejska odrzuciła wyjaśnienia Polski w sprawie reformy sądownictwa

Czytaj także

 0