Sąd cywilny może ocenić prawidłowość powołania prezesa TK? Trybunał wydał orzeczenie

Sąd cywilny może ocenić prawidłowość powołania prezesa TK? Trybunał wydał orzeczenie

Trybunał Konstytucyjny
Trybunał Konstytucyjny / Źródło: Wikimedia Commons / Adrian Grycuk
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy prawa cywilnego są niekonstytucyjne w zakresie, w jakim pozwalają na ocenę prawidłowości powołania przez prezydenta prezesa TK.

Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w składzie: przewodniczący Grzegorz Jędrejek, Zbigniew Jędrzejewski jako sprawozdawca, Leon Kieres, Michał Warciński i Andrzej Zielonacki. 

Postępowanie w tej sprawie zostało zainicjowane przez grupę posłów PiS. „W ocenie grupy posłów na Sejm brak jest przepisów szczególnych, które pozwoliłyby uznać za sprawę cywilną, w rozumieniu art. 1 kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.) zagadnienia wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego i powoływania prezesa albo wiceprezesa TK. Podstawy takiej nie stanowi art. 36 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (dalej: u.o.t.p.TK), gdyż dotyczy on jedynie odpowiedniego stosowania przepisów k.p.c. - w zakresie nieuregulowanym w u.o.t.p.TK - do postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Ograniczenie zawartego w art. 36 u.o.t.p.TK odesłania wyłącznie do kwestii związanych z postępowaniem przed Trybunałem Konstytucyjnym oznacza - zdaniem Wnioskodawców - że ustawodawca świadomie wykluczył stosowanie przepisów k.p.c do zagadnień związanych z organizacją Trybunału Konstytucyjnego, w tym powoływania prezesa albo wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. Z kolei brak takiego odesłania w ustawie z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że nie jest możliwe stosowanie przepisów k.p.c do kwestii związanych ze statusem sędziów Trybunału Konstytucyjnego” – brzmi opis sprawy na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego.

Wnioskodawcy ponadto wskazali, że domaganie się ustalenia istnienia prawa do wykonywania mandatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego odnosi się do stosunku publicznoprawnego i nie ma cech realizacji prawa podmiotowego. Z tego względu ich zdaniem zachodziła niedopuszczalność drogi sądowej w sprawie, która nie ma charakteru sprawy cywilnej.

Czytaj także

 4
 •  
  i myk do berlina bez obaw ,ze koryto ukradna
  •  
   na czele takiej instytucji stoi mgr i  to 
   wolfgangowa
   ale jaja
   • Przecież ci ludzie nie znają się na prawie, co niejednokrotnie pokazali, nawet prezes tk jest zielona jesli chodzi o prawo
    • ZLY TYTUL W  NAGLOWKU.. .SAD CYWILNY NIE MOZE OCENIAC PRAWIDLOWOSCI POWOLANIA PREZESA T.K.....