Idą zmiany w sposobie głoszenia homilii. Episkopat publikuje nowe wytyczne

Idą zmiany w sposobie głoszenia homilii. Episkopat publikuje nowe wytyczne

ksiądz (fot. mariangarai/fotolia.pl)
Staranne każdorazowe przygotowywanie kazań i wytyczne co do homilii wygłaszanej na mszach pogrzebowych - między innymi takie wskazówki dla księży znalazły się w najnowszych „Wskazaniach Konferencji Episkopatu Polski dotyczących homilii mszalnej”. Biskupi podkreślili też konieczność zapewnia obecności w każdej diecezji księdza znającego język migowy i przypomnieli, że księża nie powinni zastępować homilii komunikatami episkopatu.

Biskupi w przesłaniu do kapłanów podkreślają wagę homilii zarówno dla słuchaczy, jak i głoszących je kapłanów. „Warunkiem jest ich rzetelne przygotowanie w duchu refleksji i modlitwy” – wskazano w komunikacie. Episkopat Polski przypomniał też, że Kodeks Prawa Kanonicznego stanowi, iż w niedziele i święta nakazane, homilia jest obowiązkowa podczas wszystkich Mszy Świętych, które są sprawowane z udziałem wiernych, oraz że nie wolno jej opuszczać bez poważnej przyczyny.

– Homilie są bardzo ważnym elementem duszpasterstwa. Pozwalają lepiej zrozumieć słowo Boże, stanowią pomoc w wielu życiowych sytuacjach i wyborach. Księża biskupi wskazują, że powinny być one dostosowane do różnych grup wiernych i uwzględniać ich specyfikę – powiedział rzecznik Episkopatu ks. Paweł Rytel-Andrianik. Jak zaznaczył, księża nie mogą zaniedbywać wiernych niesłyszących lub słabo słyszących. Biskupi zalecają w takich wypadkach komunikacie w języku migowym. Odpowiednio przygotowani kapłani powinni być dostępni w każdej diecezji.

Ks. Rytel-Andrianik wskazał, że biskupi zaznaczają, że nie powinno się pozbawiać homilii uczestników liturgii pogrzebowej, także wtedy – jak czytamy we Wskazaniach homiletycznych – „gdy zmarły nie prowadził życia z wiary, choć należał do Kościoła”. Biskupi przypominają też, że homilia pogrzebowa może zawierać okoliczności życia i śmierci zmarłego, ale nie może stać się mową pochwalną.

Biskupi przypomnieli księżom, że komunikaty Konferencji Episkopatu Polski lub biskupa nie zastępują homilii. „Zaleca się je zamieszczać w gablotach kościelnych lub w prasie religijnej i w Internecie, ewentualnie odczytać w ramach ogłoszeń parafialnych lub poinformować wiernych o ich ogłoszeniu” – napisano w zaleceniach.

Czytaj także

 5
 •  
  Jakoś "wytyczne" nie pasują do idei wyznania. Wytyczne niczym rozkazy - bardziej pasują do hierarchicznej organizacji (niczym wojsko) a nie powołania duchowego. Nie jestem przeciwnikiem wiary, ale kler organizuje się niczym instytucja miast kierować się duchowym posłannictwem.
  •  
   i widzisz baranie Bol Bierut, ze ci zycie uratowalem bo bys niebawem szczezl, lachudro!
   "14.11.2017 14:07:34
   Bol Kościuszko dzisiaj 13:23
   mimo wszystko lubie ta  redakcje bo pozwala mi w  p[is ac moje opinie /nie zawsze/ ale  zawsze jakby co  to to bbyla tolerancyjna i te minusy to  sa prowokacja szyta grubymi nicmi
   nie bog zaplac"
   •  
    Hahaha
    Kościół w Polsce jest mistrzem świata w zaprzeczeniu sam sobie :)
    "Homilie są bardzo ważnym elementem duszpasterstwa. Pozwalają lepiej zrozumieć słowo Boże," Naprawdę???
    Rozumiem, że takim elementem są w szczególności homilie księdza Międlara, Rydzyka, Natanka i wszystkich piewców katolickiego nacjonalizmu?