Odpowiedź anestezjologów na pomysł Radziwiłła. „To zdezorganizuje działanie szpitali”

Odpowiedź anestezjologów na pomysł Radziwiłła. „To zdezorganizuje działanie szpitali”

Konstanty Radziwiłł
Konstanty Radziwiłł Źródło:Newspix.pl / FOT GRZEGORZ KRZYZEWSKI
Pomysł Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła z 19 grudnia, aby jeden lekarz dyżurny obsadzał kilka oddziałów szpitala w tym samym czasie spotkał się z krytyką Zarządu Głównego Związku Zawodowego Anestezjologów. Lekarze stwierdzili, że zmiany wprowadzą zagrożenie dla zdrowia pacjentów.

„ZG ZZA negatywnie ocenia w całości projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego mający na celu zmniejszenie liczby personelu medycznego w polskich szpitalach” – czytamy w oświadczeniu opublikowanym na stronie Związku Zawodowego.

„Rozporządzenie w ocenie ZG ZZA, w drastyczny sposób zwiększy ryzyko oraz częstość wystąpienia zdarzeń niepożądanych u hospitalizowanych pacjentów, spowodowanych brakiem odpowiedniej liczby personelu medycznego” – czytamy w oświadczeniu anestezjologów. „ZG ZZA informuje, że po ewentualnym wejściu w życie w/w projektu rozporządzenia, wszystkie zdarzenia niepożądane w szczególności dotyczące zgonów hospitalizowanych pacjentów, związane z brakiem personelu medycznego, będą podawane do publicznej wiadomości i zgłaszane organom ścigania” – oznajmili lekarze.

Przypomnijmy, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z 19 grudnia wprowadza m.in. „możliwość zaangażowania personelu medycznego w sytuacjach nierównego natężenia realizacji świadczeń […] w różnych komórkach organizacyjnych świadczeniodawcy”. Oznacza to, że lekarze będą pełnić obowiązki na różnych oddziałach. Proponowane jest też zniesienie przepisu zapewniającego na bloku operacyjnym przynajmniej jednego etatu lekarza z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.

W ocenie lekarzy, nowe przepisy będą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów. Uważają także, że pełnienie przez lekarzy dyżurów w różnych jednostkach organizacyjnych może obniżyć jakość usług szpitalnych. ZG ZZA zaproponowało odrzucenie zmian ministra Radziwiłła, ponieważ „zdezorganizują prace w szpitalach i spowodują zmniejszenie liczby świadczeń udzielanych w warunkach ambulatoryjnych”. „ZG ZZA z ubolewaniem stwierdza, że Minister Zdrowia odpowiedzialny za bezpieczeństwo zdrowotne obywateli przedstawił projekt rozporządzenia, który może spowodować drastyczne i katastrofalne skutki zdrowotne dla hospitalizowanych pacjentów” – ocenili projekt anestezjolodzy.

Konstanty Radziwiłł zorganizował 28 grudnia konferencję, na której mówił o inwestycjach w szpitalach oraz o zwiększeniu wydatków na służbę zdrowia do 6 proc. PKB. Projekt rozporządzenia szefa resortu jest odpowiedzią na wypowiadanie przez lekarzy klauzuli opt-out, która umożliwia lekarzom wyrażenie zgody na pracę w wymiarze przekraczającym 48 godzin tygodniowo.

Czytaj też:
Anestezjolodzy mają dość. Zgony pacjentów będą podawane do publicznej wiadomości i zgłaszane organom ścigania

Źródło: Ministerstwo Zdrowia, zgzza.pl,